Зареждане на литиево-йонни батерии

Тук ще научите как правилно да зареждате литиево-йонните батерии и какво трябва да се има предвид.

Акумулаторната батерия и ръкавиците стоят върху работна повърхност
Литиево-йонните батерии STIHL могат добре да се съхраняват в работилницата.

Общ преглед: Зареждане на литиево-йонни батерии

  • Преди първата им употреба заредете литиево-йонните батерии на STIHL на 80 – 100%

  • Технологиите за безопасност предотвратяват прегряването на литиево-йонните батерии

  • Безпроблемно зареждане през нощта

  • Пазете литиево-йонните батерии от влага, горещина и студ

Какво трябва да се има предвид при зареждане на литиево-йонни батерии

Тезата, че батериите трябва да се зареждат напълно след покупката, вече не се отнася за модерните литиево-йонни батерии. Въпреки това обаче трябва да имате предвид няколко точки, за да имат Вашите акумулаторните батерии дълъг експлоатационен живот.

1. Спазвайте оптималните температури за зареждане на литиево-йонните батерии

Можете да зареждате безпроблемно батерии STIHL в диапазона от +5 до +40 градуса по Целзий. Съхранението е възможно дори при температури между -20 и +50 градуса – но със загуби на функционалност в крайните зони.

Допълнителна безопасност Ви предоставят зарядните устройства STIHL: Ако батерията Ви е прекалено гореща след продължителна работа, процесът на зареждане започва едва след като е достигната определена температура. 

 2. Избягвайте екстремни температури при литиево-йонни батерии

За да щадите и да зареждате правилно литиево-йонните батерии, те не трябва да се поставят върху радиатор. Тъй като прекалено високите, но и прекалено ниските температури могат да нанесат вреди на батериите, винаги трябва да спазвате разрешените температурни диапазони.

Най-добре е да зареждате батериите при нормална стайна температура или при умерени външни температури. 

3. Не е необходимо дълго зареждане при литиево-йонни батерии

Модерните литиево-йонни батерии трябва да се заредят само на 80% преди първата им употреба – това отнема, в зависимост от батерията, между половин и четири часа и половина.

Литиево-йонна батерия STIHL AK 30 при зареждане в зарядна станция
Благодарение на зарядната станция литиево-йонната батерия STIHL AK 30 се зарежда бързо.

Температурата на акумулаторната батерия оказва ли влияние върху предоставената енергия?

Съществува мит, че батерията трябва да бъде поставена върху радиатора по време на зареждане. Според тази теория електрическата активност трябва да нараства поради подаването на топлина, което щади батерията и удължава живота ѝ. Една напълно разредена акумулаторна батерия би трябвало да може дори да се активира за кратко време чрез затопляне, тъй като само топла акумулаторна батерия може да достигне до всички енергийни резерви. Днес е известно не само, че тази теория е неправилна, но и че това действие ще навреди на батерията.

При зареждане и разреждане йоните преминават практически от един електрод към друг – в зависимост от посоката на тока. Ако при това батерията се загрее твърде силно, това ускорява частиците и материалът се разпада – експлоатационният й живот намалява. Ако акумулаторната батерия се прегрее силно, в най-лошия случай могат да се образуват леснозапалими газове. Акумулаторната батерия става неизползваема. Принципно Ви препоръчваме винаги да спазвате допустимите температурни диапазони на батерията. 

Добре е да се знае

Всички батерии STIHL се доставят от завода с ниво на зареждане от 30 процента до дилърската мрежа. Дори ако батерията STIHL е била съхранявана при дилъра по-дълго време, тя е защитена ефективно от саморазреждане. 

Колко опасно е батерията да се зарежда твърде дълго?

Това, че акумулаторната батерия се загрява по време на зареждане, е съвсем нормално и не е основание за притеснение. Качествените батерии на STIHL са защитени от прегряване и принципно са безопасни. Когато батерията е заредена, процесът на зареждане се прекратява автоматично, така че да нямате опасения, че зареждате батерията твърде дълго. Потенциал от опасности съществува по-скоро при имитации и реплики.  Това е така, тъй като акумулаторните батерии могат да се спукат при твърде силно нагорещяване.

Ако батерията превиши допустимия за нея температурен диапазон многократно, се стига до самоусилваща се екзотермична химична реакция, "thermal runaway" или "термично стремително нарастване". Образуването на топлина в батерията се развива самостоятелно и довежда до стопяване на ядрото на батерията. 

Факт: Опасността от пожар при батериите е все още тема, която вълнува много потребители. С модерните акумулаторни батерии STIHL обаче, Вие сте на сигурната страна.

Акумулаторна кутия STIHL с литиево-йонна батерия AP 300 и уред за зареждане
Акумулаторна кутия STIHL с литиево-йонна батерия AP 300

Какви предимства предлагат продуктите с литиево-йонни батерии на STIHL?

Висококачествените акумулаторни продукти на STIHL имат много предимства, между които незначителната опасност от пожар при литиево-йонни батерии, оптималната защита от дълбоко разреждане и контрола на температурата чрез ефективна система за управление на батериите. 

Най-високи стандарти за безопасност при литиево-йонни батерии STIHL

За да се предотвратят презареждане и прекомерно нагряване, в акумулаторните батерии STIHL се монтират само литиево-йонни клетки, които отговарят на най-високите изисквания за безопасност
Както акумулаторните батерии, така и зарядните устройства на STIHL са оборудвани със защитни механизми, които предотвратяват презареждане и силно прегряване.

Контрол на температурата чрез система за управление на батерията 

По този начин всяка отделна клетка, монтирана в акумулаторната батерия, се следи от система за управление на батерията. Интегриран сензор измерва температурата на най-топлото място в батерията – ако температурата е твърде висока, процесът на зареждане се прекъсва. 

Незначителна опасност от пожар при литиево-йонни батерии

При модерните литиево-йонни батерии опасността от пожар е много малка. За това се грижи между другото и интегрираната система за управление на батерията. По този начин се предотвратяват презареждането и свързаното с това силно нагорещяване.

Оптимална защита от дълбоко разреждане

Електрониката на литиево-йонните акумулатори автоматично ги привежда в режим на покой, ако не се използват продължително време. Това предпазва от опасно дълбоко разреждане.

Малка загуба на капацитет

За всички акумулаторни продукти STIHL използва модерни литиево-йонни клетки, които не трябва да се зареждат напълно преди първата употреба и са готови за използване в рамките на няколко часа. Причината: Саморазреждането на акумулаторните батерии STIHL е много малко – възникват само един до три процента загуба на капацитет годишно.

Без Memory ефект

При литиево-йонните батерии няма Memory ефект. Memory ефектът обозначава загуба на капацитет на никел-кадмиевите батерии (NiCd) поради частично разреждане. При това батерията отчита консумираната енергия и с времето вместо първоначалния предоставя само използвания преди това капацитет. 

Когато акумулаторната батерия се нагорещи

Електрически предпазни мерки в батерията, зарядното устройство и работния уред предотвратяват прегряването и автоматично изключват функциите в критични точки. За малко вероятния случай на прегряване всички клетки на батерията се намират в стабилен и устойчив на пламъци корпус.

Указания за съхранение на литиево-йонни батерии

За да се съхраняват оптимално нашите литиево-йонни батерии, препоръчваме температура на околната среда около 20 градуса. По принцип можете да съхранявате батериите при температури между -20 и +50 градуса – в граничните зони обаче може да се стигне до загуба на функционалност и експлоатационен живот. Затова Ви препоръчваме да съхранявате правилно литиево-йонните батерии.

Пълна мощност със зарядните устройства на STIHL

Зарядни устройства като устройството за бързо зареждане AL 300 подпомагат активно охлаждането на батерията с помощта на интегрирана система за охлаждащ въздух. Запознайте се с нашите зарядни устройства за акумулатори батерии:

Индикаторът за зареждане на батерията STIHL

Четирите светодиода на акумулаторната батерия показват нивото на зареждане, но могат да указват също и за неизправности на уреда или на батерията. За целта просто натиснете бутона на батерията. Светодиодите светят в зелено за около пет секунди и след това показват нивото на зареждане. Ако само един светодиод мига в зелено, това указва, че е налице нисък заряд.

Ако батерията е поставена в зарядното устройство, зелените светодиоди показват също състоянието на зареждане (ако не светят светодиоди, процесът на зареждане е завършил). Ако вместо това светодиодите светят или мигат в червено, е налице неизправност:

LED индикатор
Значение

Батерията трябва да се зареди.

Батерията е заредена на 20 – 40%.
Батерията е заредена на 40 – 60%. 
Батерията е заредена на 60 – 80%. 
Батерията е заредена на 80 – 100%.
Батерията е прекалено затоплена или студена.
Уредът е твърде топъл.
Уредът има неизправност.
Батерията има неизправност.

LED индикаторът на батерията дава информация за нивото на зареждане или неизправностите. 

Повече за акумулаторната мощност от STIHL

Ако искате да научите повече за начина на действие на литиево-йонната акумулаторна батерия и как STIHL изправя тези функции пред предизвикателства, например с интелигентни системи, прочетете статията Основни познания за батерии.

Чести въпроси и отговори

Повече за батериите и принадлежностите за батерии STIHL