Поддръжка на батериите

Относно акумулаторните батерии все още съществуват гледни точки, които при модерните технологии вече не са вярни. Потребителите на литиево-йонни батерии в днешно време няма нужда да вземат под внимание голяма част от тях. Ние разясняваме правилната поддръжка на батериите.

Батерия STIHL AS 2 се зарежда в зарядно устройство STIHL

Продължителност на работа и на зареждане

Научете всичко за продължителността на работа и на зареждане на нашите акумулаторни уреди STIHL. Ние сме обобщили прегледно цялата информация.
Продължителност на работа и на зареждане на акумулаторните батерии STIHL

Разработване на акумулаторни батерии в STIHL

STIHL разработва акумулаторни батерии от повече от 10 години. Днес технологията процъфтява, а уредите, задвиждани с батерия, са толкова популярни, както никога досега. В STIHL това откри съвсем нови полета на действие за специалисти от областите на електротехниката, софтуерната разработка и информатиката.

Повече за любителите на техниката