Безопасност

Акумулаторни продукти STIHL са поставени върху транспортер.

Указания за безопасност

Тук ще откриете всичко за транспорта, съхранението и отстраняването на специални горива, транспорта на акумулаторни батерии STIHL, разрешителни документи за превози на опасни товари за тубите STIHL, както и информационни листове за безопасност за нашите гориво- смазочни материали и принадлежности.
Прочетете указанията за безопасност
Туби STIHL се подготвят за транспортиране.

Директиви и стандарти

На страниците ще намерите информация за Регламента на ЕС относно химикалите и Директива на ЕС "Вибрации" (2002/44/ЕО) за вибрации в дланите и ръцете. Ще откриете и декларациите за съответствие за Вашата лична предпазна екипировка и информация за новите гранични стойности за емисиите според EURO V.
Към директивите и стандартите
Мъж седи на станок пред дървен ствол

Информация за клиенти

Ние обобщихме за Вас важна информация и актуални указания за клиента. При въпроси относно тези теми можете да се свържете с нас – ние ще се радваме да Ви информираме.
Прочетете указанията за клиента