Указания за безопасност

Безопасността е от основно значение при всички дейности, които могат да възникнат. По-долу ще намерите повече информация за транспорта, съхранението и разрешението на опасни товари, както и за подходящото предпазно облекло.

Арборист виси на сбруя, вързан към широколистно дърво

Безопасност при работа

STIHL отдава голямо значение на безопасността при работа. Затова обобщихме за Вас цялата важна информация.
Научете повече за безопасността при работа

Още за Вашата безопасност