Сервизно обслужване на косачки роботи STIHL ¡MOW®

Специализиран дилър на STIHL поставя косачка робот STIHL iMOW в зарядната й станция в градина

Ако сте се спряли на косачка робот iMOW®, можете да бъдете спокойни. При желание Вашият оторизиран специализиран дилър предлага широко сервизно обслужване за Вашата косачка робот – той е Вашата квалифицирана помощ за първоначалната инсталация и за всички въпроси около Вашата iMOW®.  Можете от самото начало да разчитате на компетентна консултация по отношение на новата Ви косачка робот.

Обстойна консултация

Никой не познава по-добре косачката робот iMOW® от Вашия оторизиран специализиран дилър на STIHL. Всички специализирани дилъри на STIHL участват редовно в обучения. Така ние гарантираме, че ще получите персонална и оптимална консултация на място. При желание Вашата косачка робот може да бъде компетентно и професионално инсталирана, ремонтирана и технически обслужена от специализиран дилър. От Вашия оторизиран дилър ще получите също указания и съвети за безопасното и подходящо използване на Вашата косачка робот и така ще се възползвате от сервизното обслужване STIHL iMOW®.

Просто оставете инсталацията на Вашия специализиран дилър.

Обслужване от Вашия ¡MOW® квалифициран специализиран дилър

При Вашия обучен специализиран дилър Вие и Вашата косачка робот iMOW® сте в най-добри ръце. При желание Вашият оторизиран дилър предлага освен инсталирането на iMOW®, и други услуги:

Техническо обслужване и инспектиране

Вашият специализиран дилър извършва годишното техническо обслужване и инспектиране на Вашата косачка робот iMOW®. Специализираният дилър проверява iMOW® косачката за функционалността й и при необходимост възпроизвежда най-новия софтуер на уреда.

Почистване  

Вашата косачка робот iMOW® се нуждае от редовно почистване. Вашият оторизиран дилър може да го извърши за Вас, като се почистват и проверяват прецизно корпусът, косилният апарат и зарядните контакти. 

Проверка и смяна на ножа

През редовни интервали ножът на косачката робот iMOW® трябва да се сменя. Смяната на ножа може да се извърши от Вашия специализиран дилър. Квалифицираният дилър ще провери ножа за износване и повреди. Ако е необходим нов нож, той ще извърши за Вас подмяната и ще го монтира в косачката робот.