Правилно съхранение на литиево-йонни батерии

Правилното боравене с батерията е от решаващо значение за нейния дълъг експлоатационен живот. Това се отнася както за използването ѝ при работа, така и за съхранението.

Съхранение на литиево-йонни батерии в сандък на рафт
Литиево-йонни батерии STIHL се зареждат

Батерията трябва ли да се зареди напълно преди съхранение?

Преди важеше следното: Батерията трябва да се зареди напълно, преди да се съхранява. Това беше необходимо, тъй като всички батерии бяха податливи на силно саморазреждане. Резултатите бяха необратими повреди, като например значителна загуба на капацитет или неизползваема акумулаторна батерия.

Литиево-йонните батерии не трябва да се зареждат преди съхранение – даже напротив

В днешно време литиево-йонните батерии са стандартът. Тази модерна технология се характеризира с много ниско саморазреждане. За да се защитят допълнително клетките от дълбоко разреждане, в повечето случаи са интегрирани отделни предпазители, които превключват силно разредената акумулаторна батерия автоматично в състояние на покой. Поради това не е необходимо да зареждате акумулаторната батерия напълно преди съхранение. Даже обратното: За акумулаторната батерия е дори по-щадящо, ако се съхранява частично разредена. Ако зарядът на батерията е много нисък или батерията е напълно заредена, това ще натовари клетките ненужно. Поради това Ви препоръчваме да съхранявате батерията с два светещи светодиода. По този начин стареенето и саморазреждането са най-малки.

Остарели акумулаторни технологии с високо саморазреждане

Използваните преди време типове акумулаторни батерии, като например никел-кадмиеви батерии (NiCd) или оловните акумулатори, използвани в превозните средства, имат силно саморазреждане: Ако батерията не е била използвана за по-дълъг период от време, това може да доведе до дълбока степен на разреждане.

Дълбоко разреждане означава, че нивото на зареждане на батерията спада под крайното напрежение на разреждане. Под тази граница обаче вече не може да се предоставя енергия и при определени обстоятелства батерията може да не се зареди повече и да понесе необратими щети. Пълното зареждане на батерията преди по-дълго съхранение и периодичната проверка на нивото на зареждане по-рано бяха препоръчителни. 

Модерна акумулаторна технология, която предпазва от дълбоко разреждане


STIHL залага на модерна акумулаторна технология с литиево-йонни клетки. Защото акумулаторните батерии STIHL имат много ниско саморазреждане от само един до три процента годишно. Допълнително всички батерии STIHL разполагат с интелигентна система за управление на батериите, наричана също BMS. Тя следи за напрежението във всяка клетка, вградена в акумулаторната батерия, и по този начин предотвратява дълбокото разреждане. Ако напрежението в клетките на батерията спадне прекалено много, тя автоматично се превключва в състояние на покой. Процесът на разреждане се прекъсва. Това става и когато батерията не се използва за по-дълъг период от време. Следователно не трябва да се притеснявате от вредно дълбоко разреждане.

Как да съхранявам правилно уреди с вградена акумулаторна батерия?

Ако имате уред с вградена акумулаторна батерия, като например акумулаторната моторна коса FSA 45, не можете да извадите акумулаторната батерия от уреда и затова просто съхранявате уреда с вградена акумулаторна батерия. При съхранение на уреди с вградена батерия важи следното:

Акумулаторен тример за трева STIHL с вградена батерия и ключ за активиране
  1. Изключете уреда и извадете ключа за активиране.
  2. Преди съхранението почистете уреда от замърсявания с влажна кърпа.
  3. Съхранявайте уреда на сухо и безопасно място.  

Съхранявайте уреда на хладно място, но не и при минусови температури. Избягвайте директна слънчева светлина и влага. Допълнителна информация за температурата на съхранение на Вашия уред ще намерите в инструкцията за експлоатация. Препоръчва се ключът за активиране да се съхранява отделно от акумулаторния уред.

Кога е най-добре отново да заредя акумулаторната батерия?

Ако ще използвате Вашия акумулаторен уред след по-дълго прекъсване, заредете го непосредствено преди употреба. Това също щади капацитета и има положителен ефект върху експлоатационния живот. Батерията може да се зарежда само при температури над 5 градуса по Целзий. Зарядното устройство следи температурата на батерията и предотвратява зареждане при твърде ниски или твърде високи температури.

Контролен списък: Как се съхраняват батерии?


STIHL използва модерни литиево-йонни батерии за всички акумулаторни уреди. Те са не само леки и тихи, но имат и висока плътност на енергията и мощността. Но и една лесна за поддръжка акумулаторна батерия с очаквано дълъг експлоатационен живот се нуждае от подходяща грижа.

Защита на литиево-йонните батерии от атмосферни влияния

  • Извадете батерията от акумулаторния уред. Проверете нивото на зареждане преди съхранение и се уверете, че на Вашата батерия светят 2 светодиода. При необходимост почистете батерията от замърсявания с леко навлажнена кърпа.
  • Съхранявайте батерията например в затворена картонена кутия за защита от влага и слънце.
  • Температурата е от значение: Температура на съхранение между -10 и +50 градуса по Целзий е най-подходяща за батерията – възможни места са например сухи сутеренни помещения, гараж или добре изолирана барака.
  • Съхранявайте батериите си на безопасно място и ги пазете от достъп на деца.
  • Съхранявайте зарядното устройство отделно от батерията при температури между +5 и +40 градуса по Целзий.
  • Допълнителна информация за температурата на съхранение на Вашия уред ще намерите в инструкцията за експлоатация

Разработване на акумулаторни батерии в STIHL

STIHL разработва акумулаторни батерии от повече от 10 години. Днес технологията процъфтява, а уредите, задвиждани с батерия, са толкова популярни, както никога досега. В STIHL това откри съвсем нови полета на действие за специалисти от областите на електротехниката, софтуерната разработка и информатиката.

Оптималното ниво на зареждане при съхранение

Препоръчваме Ви да съхранявате акумулаторните батерии не напълно заредени, а с 2 светещи в зелено светодиода. При това ниво на зареждане акумулаторната батерия може да е в покой 2 години без проблем и стареенето и саморазреждането й са най-малки. Заредете Вашата батерия непосредствено преди да я използвате отново. При зареждане температурата трябва да бъде над +5 градуса по Целзий. 

Какво трябва да имате предвид при съхранението на литиево-йонни батерии?

Преди съхранение не е задължително зареждането на батериите– за съхранението е необходимо да светят 2 зелени светодиода. Освен това батериите трябва да се съхраняват в сухо помещение при температури между -10 и +50 градуса по Целзий. Не се препоръчва съхранение на открито без защита от атмосферни влияния. Допълнителна информация за температурата на съхранение на Вашия уред ще намерите в инструкцията за експлоатация.

Обобщение: Съхранение на литиево-йонни батерии