Антивибрационни системи на STIHL: По-здравословна и по-прецизна работа

Който работи продължително време с моторни инструменти, цени антивибрационната система (AV система). Тук ще Ви я представим в детайли.

Общ преглед: Антивибрационна система  

  • Разделяне на ръкохватките на уреда от предавателния комплекс за по-малко вибрации 
  • Комплексно взаимодействие от буферни и пружинни елементи в AV системата  
  • Оптимална за работа без изморяване, която щади мускулите, например в гората, в градинарството и ландшафтната поддръжка и на строителната площадка
  • Различни изисквания при бензинови, акумулаторни и електрически уреди 
  • AV системата служи като важен елемент за спазването на директивите за безопасна работа 

Какво предизвиква антивибрационната система?

Принципно конструкцията и ефектът на антивибрационната система са еднакви във всички уреди STIHL: Антивибрационната система разделя ръкохватките на уреда от предавателния комплекс и по този начин осигурява по-малко вибрации. Освен това тя служи за спазването на нормите за безопасна работа, които се отнасят специално за натоварването от вибрации. 

Антивибрационната система STIHL е фино балансирана система, в която елементите на задвижването, дръжките и AV елементите (от стомана, гума или комбинация от двете) са перфектно съчетани. При това важи основното правило: Меките AV системи могат отлично да изолират вибрации, понякога обаче и да имат нежелано обратно действие върху боравенето с уреда. Затова поведението на машината се оптимизира при реалното й използване  за всеки уред с помощта на компютър. 

Ние от STIHL винаги сме ориентирани към клиентските потребности и се възползваме от дългогодишен опит. Така постигаме при нашите винаги адаптирани антивибрационни системи пазарна зрялост.

Сърцевината на антивибрационната система

Във всяка антивибрационна система съществено значение имат буферните и пружинните елементи. Те се състоят от гума, стомана или от комбинация от двата материала. При STIHL са възможни  индивидуални адаптации за необходимата структура – ние комбинираме нашите пружинни елементи със сложна опорна система от буфери от гума и твърд пенопласт.
Следващите видеоклипове показват нагледно как взаимодействието на буферните и пружинните елементи осигурява по-малко вибрации по време на работа. 

Антивибрационни системи при различни задвижвания

Моторните уреди на STIHL са бензинови, електрически или акумулаторни. В зависимост от задвижването изискванията към монтираната в уреда антивибрационна система са различни.

Професионални уреди STIHL с AV система

Двама мъже в лични предпазни средства преминават през гората с горска брадвичка и акумулаторен моторен трион STIHL, като гледат нагоре

AV системата при MSA 300 щади мускулите и ставите.

Моторни триони с AV система в гората

При горските дейности се изисква точно боравене с уреда. Затова всички бензинови моторни триони STIHL разполагат с AV система.

Освен това при поваляне, кастрене и разтрупване на малки и средни дървета AV системата на акумулаторния моторен трион STIHL MSA 300 щади мускулите и ставите.

Жена реже градински храст със своята ножица за жив плет STIHL HS 82 в слънчево време

С ножицата за жив плет STIHL HS 82 може да се работи без умора.

Уреди с AV система за градинарството и ландшафтната поддръжка

В градинарството и ландшафтната поддръжка се постига бърз напредък в работата с помощта на издръжливи двигатели. Уредите с AV система намаляват вибрацията на двигателя и осигуряват по този начин работа без умора, например с храсторез STIHL FS 411 С-ЕМ, уред за обдухване STIHL BG 86 или ножица за жив плет STIHL HS 82.

Мъж с бензиново ъглошлайф STIHL TS 500i разделя стоманен болт на строителен обект

AV системата намалява вибрациите на двигателя при работа с ъглошлайфа.

Уреди с AV система – използване в строителството

Прецизни разрези в бетон, асфалт, камък, конструкционна стомана или тръби се постигат с помощта на бензиновия ъглошлайф STIHL TS 410. Неговата AV система намалява значително предаваните вибрации на двигателя – за щадяща силите работа и при по-продължителна употреба.

Антивибрационни системи в уреди на STIHL: Избрани видове

Антивибрационни системи и директиви за безопасност при работа

Какво означава една антивибрационна система за работещите с уреди е сравнително ясно: повече комфорт при управлението на уреда. Но също и за работодателите антивибрационните системи са важен елемент от безопасността при работа. Директивата на ЕС за вибрации определя именно горни граници на дозата на вибрациите. 

Те могат да се спазят с различни методи: Или чрез максимално допустима ежедневна продължителност на работа с уреда, или чрез оставане под лимита за вибрации, който е възможен при работа с уреда без лимит за продължителност. Антивибрационната система следователно служи за изпълнение на директивите за вибрации при релевантната за професионалисти ежедневна продължителност на експозиция.  

Уред STIHL се тества за натоварване с вибрации

При STIHL нивото на вибрациите на всеки уред се измерва прецизно.

Директива за работодатели относно вибрациите

Обобщихме за Вас основна информация за Директивата на ЕС "Вибрация" (2002/44/ЕО) относно вибрации върху дланите и ръцете, както и полезни указания за нейното изпълнение от работодатели.

Освен това Ви предоставяме помощ при изчисляване за определяне на дневното натоварване от вибрации, както и данни за вибрациите за машини STIHL.

Антивибрационната система на STIHL: Началото

Нашата антивибрационна система ще намерите във всички уреди STIHL, при които възникват високи вибрации, обусловени от задвижването. Това се отнася за много уреди – от моторния трион до храстореза, през ъглошлайфа до ножицата за жив плет. Това, което днес осигурява максимален комфорт и опазване на здравето на работещите при много уреди STIHL, води началото си от един моторен трион.

Стара черно-бяла снимка как някой срязва дърво с моторния трион STIHL Contra
Легендарният STIHL Contra се появява на пазара през 1959 г.

По-точно: от междувременно легендарния STIHL Contra. Когато той излиза на пазара през 1959 г., е първият трион, с който е възможно както да се повалят, така и да се кастрят дървета. Това, което към момента на въвеждането му обаче не е било напълно ясно на никого: Възникващите високи вибрации на машините могат при редовна употреба и особено в комбинация със студ да доведат до сериозни нарушения в оросяването на пръстите на потребителите – така наречената болест на студените пръсти.

За да се намери решение за този проблем, STIHL започва с проучването и разработването на антивибрационна система за моторни триони, за която е регистриран патент през 1964 г.

Стара черно-бяла снимка в близък план как някой поваля дърво с помощта на моторния трион STIHL Contra
С STIHL Contra се повалят и кастрят дървета.

Тази антивибрационна система се е отличавала с отделяне на дръжките от двигателя посредством гумени елементи. Една година по-късно антивибрационната система вече е серийно оборудване в новия STIHL Contra и през 1967 г. моторният трион 041AV вече се предлага с напълно интегрирана в рамата на ръкохватката антивибрационна система. Той се състоял от карбуратор и включваща въздушен филтър магнезиева отливка, на която е била монтирана задната ръкохватка. Тази AV система се усъвършенства много бързо и с адаптации е прехвърлена върху други продуктови групи. 

Днес болестта на студените пръсти впрочем вече не е типична болест на горските работници, също и благодарение на комбинацията от отопление на ръкохватката и антивибрационна система в уредите STIHL.

Още услуги за професионални потребители