Директива за работодатели относно вибрациите

Тук ще намерите основна информация за Директивата на ЕС "Вибрации" (2002/44/ЕО) за допустимите нива на вибрации, предавани към дланите и ръцете на оператора, както и полезни указания за нейното прилагане от работодатели. Освен това ще откриете и данните за вибрации на машините STIHL.

Уред STIHL се тества за натоварване с вибрации

Информация за работодатели

В следващия документ ще намерите основна информация за Директивата на ЕС "Вибрации" (2002/44/ЕО) за вибрации в дланите и ръцете, както и полезни указания за нейното прилагане от работодатели.

Помощ при изчисляване за определяне на дневното вибрационно натоварване

За установяване на допустимата продължителност на работа за работен ден, за определяне на всекидневното вибрационно натоварване, както и алтернативно за отделни или няколко паралелно използвани инструмента, STIHL Ви предлага на тази страница помощ при изчисляване.

Още услуги от STIHL