Директива за работодатели относно вибрациите

Тук ще намерите основна информация за Директивата на ЕС "Вибрации" (2002/44/ЕО) за допустимите нива на вибрации, предавани към дланите и ръцете на оператора, както и полезни указания за нейното прилагане от работодатели. Освен това ще откриете и данните за вибрации на машините STIHL.

Уред STIHL се тества за натоварване с вибрации

Информация за работодатели

В следващия документ ще намерите основна информация за Директивата на ЕС "Вибрации" (2002/44/ЕО) за вибрации в дланите и ръцете, както и полезни указания за нейното прилагане от работодатели.

Опростен метод за категоризация на рисковия клас

Категоризацията на рисковия клас е с продуктова специфичност и зависи от еквивалентната вибрационна величина a hv,eq. STIHL Ви предлага на тази страница опростен метод, с който можете да прецените дали за работещия са необходими специални защитни мерки. При метода се приема, че в един работен ден се използва постоянно същия инструмент. 

Помощ при изчисляване за определяне на дневното вибрационно натоварване

За установяване на допустимата продължителност на работа за работен ден, за определяне на всекидневното вибрационно натоварване, както и алтернативно за отделни или няколко паралелно използвани инструмента, STIHL Ви предлага на тази страница помощ при изчисляване.

Още услуги от STIHL