Заточване на веригата

Заточване на веригата

Тук ще се запознаете с основните положения за правилно заточване на веригата.

Избор на пила

Водене на пилата

Проверка на резултата от заточването

Напасване на ограничителя на подаването

Професионален съвет от STIHL

  • При започване на заточването маркирайте един режещ зъб с маркер (флумастер). След две-три движения на пилата проверете отнемането на материала. Ако установите, че отнемането на материала е равномерно, това означава, че начинът, по който работите, е правилен. Ако цветът е само частично отстранен, проверете дали използвате правилната пила и внимавайте да не водите пилата прекалено високо или ниско.
  • Не работете с веригата, докато тя се изтъпи напълно. Достатъчни са само няколко движения с пилата от време на време, за да заточите отново веригата.
  • Бройте движенията на пилата и пилете всеки режещ зъб със същия брой движения на пилата. По този начин всички режещи зъби ще станат с еднаква дължина.
  • Ако установите, че режещите зъби на едната редица стават по-къси от тези на другата, това означава, че при работа от едната страна сте упражнявали по-голям натиск върху пилата. Изравнете дължината на зъбите като изпилите с едно до две движения на пилата по-дългите режещи зъби.
Ръководство за заточване на вериги Ръководство за заточване на вериги

Свали проспект (PDF, 8.27 MB)