Най-важното за техническото обслужване на верижния трион

Моторните триони са изложени на голямо натоварване при употреба. Правилното техническо обслужване гарантира висока производителност при по-дълъг експлоатационен живот.

Техническо обслужване на бензинов верижен трион STIHL MS 261 C-M

Техническото обслужване на верижния трион се извършва на различни интервали

За да може Вашият верижен трион винаги да постига оптималната мощност при рязане и да има дълъг експлоатационен живот, Ви препоръчваме да извършвате техническо обслужване и почистване на Вашия уред преди и след всяка употреба. Към това се добавят допълнителни мерки по техническо обслужване, които следва да се извършват на определени интервали. Подробна информация за всички дейности по поддръжката и за интервалите на техническото обслужване ще намерите в инструкцията за експлоатация на Вашия уред. При неясноти можете да потърсите специализиран дилър на STIHL.

Бензинов верижен трион STIHL MS 461 върху дънер, зад него човек в предпазно облекло

Мерки по техническо обслужване преди и след всяка употреба

 • Преди да използвате моторния си трион, проверете дали уредът Ви е в безопасно състояние. За целта извършете визуална проверка: Моторният трион и неговите елементите за управление изправни ли са? Правилно ли са монтирани водещата шина, режещата верига, ограничителят на веригата и други принадлежности?
 • Тествайте лоста за газта, блокировката на лоста за газта, лоста на смукача, лоста на стартовата клапа, стоп шалтера, комбинирания лост (в зависимост от оборудването).
 • Тествайте дали верижната спирачка работи.
 • Проверете състоянието на веригата (състояние на заточване и обтягане на веригата) и водещата шина.
 • Наред ли е смазването на веригата?
 • Проверете дали капачката на резервоара за гориво и капачката на резервоара за масло са затворени.
 • От моторния трион не трябва да изтича гориво.
 • След използване почистете моторния трион от стружки и прах.
Експлоатационни материали за техническо обслужване на верижния трион: STIHL Varioclean, Multispray и Superclean

Редовни мерки по техническо обслужване

 • Почиствайте редовно водещата шина (превключвателя,  входния маслен отвор и изходящия маслен канал, както и жлеба на шината), капака на водещото колело, ребрата на цилиндъра и вътрешните страни на капака и на филтърния капак.
 • Препоръчваме след всяка смяна или заточване на веригата шината да се обръща и при необходимост да се почиства от мустаци.
 • При нови вериги след разработване проверявайте обтягането на веригата и никога не работете без смазване на веригата.
Верижен трион STIHL, пред него STIHL Varioclean за техническо обслужване

Защо трябва да почиствате верижния трион?

Който иска да се грижи правилно за верижния си трион, трябва да го почиства след всяко използване. Особено замърсяванията от смола във връзка със стърготини и масло за вериги могат да се превърнат в истинско предизвикателство. Колкото по-стари са замърсяванията от смола, толкова по-упорито се наслагват – в корпуса, на водещата шина или на направляващата ролка. Препоръчваме своевременното отстраняване на всички следи от смола от шината и корпуса. Универсалният почистващ препарат STIHL е подходящ за почистване на Вашия моторен трион.

С един поглед: Техническо обслужване на електрически, акумулаторни и бензинови моторни триони

Техническо обслужване и почистване на електрически верижни триони

Електрическите моторни триони са по-просто конструирани от бензиновите верижни триони, поради което са необходими и по-малко работни стъпки. Най-важните от тях са:

 • Отстраняване на стружки и прах (с четка, мека четка или разтворител за смола на STIHL)
 • Почистване на зоната на водещото колело с влажна кърпа или разтворител за смола на STIHL
 • Почистване на жлеба на шината
 • Отстраняване на образували се мустаци на жлеба на шината
 • Почистване на вентилационните отвори с четка


За почистване на мустаците на водещата шина е подходящ инструментът  за сваляне на мустаци от шината на STIHL.

Техническо обслужване и почистване на акумулаторни моторни триони

В допълнение към горепосочените мерки препоръчваме следните работни стъпки при акумулаторните верижни триони:

 • Отстранете чужди тела от отделението за батерии и го почистете с влажна кърпа.
 • Почистете електрическите контакти в отделението за батерии с четка или мека четка.

Техническо обслужване и почистване на бензинови верижни триони

При бензиновия моторен трион се добавят следните работни стъпки:

 • Проверка дали резервоарът за гориво и резервоарът за масло за вериги са уплътнени и няма изтичане на гориво или масло за вериги.
 • Редовно почистване на въздушния филтър и корпуса на въздушния филтър
 • Редовна проверка на запалителната свещ за износване и отстраняване на сажди

Добре е да се знае: Редовното техническо обслужване и почистване на моторния Ви трион гарантират безпроблемни функции, което допринася за безопасната работа. Замърсените въздушни филтри и запалителни свещи могат да намалят производителността, способстват за износване и водят в напреднал стадий до трудности при стартиране и загуба на мощност. Ако установите дефекти, обърнете се към специализиран дилър в близост до Вас.

Инструкции за експлоатация за моторни триони STIHL

Тук можете удобно да изтеглите инструкцията за експлоатация за Вашия моторен трион STIHL.

Обобщение: Техническо обслужване на верижния трион

 • Верижните триони трябва редовно да се обслужват технически. Някои мерки трябва да са част от рутината преди и след употреба, други се извършват на по-големи интервали.
 • Подробен обзор на всички дейности по техническо обслужване и интервалите за него можете да намерите в инструкцията за експлоатация.
 • STIHL препоръчва определени дейности по техническото обслужване да се извършват от специализиран дилър. Допълнителна информация за това ще намерите в инструкцията за експлоатация.
 • Вашият специализиран дилър е на разположение за всички въпроси относно правилното техническо обслужване на Вашия моторен трион и при желание от Ваша страна може да го извърши.
 • Знаехте ли вече: Преференциалната гаранция 2 + 1 е валидна за всички уреди на STIHL за частна употреба, които преди изтичането на втората година след покупката преминат инспектиране от специализиран дилър. Попитайте при Вашия специализиран дилър за тази сервизна услуга.
 • Освен техническото обслужване, важно е също и правилното съхранение, за да може верижният трион да остане високо производителен дълго време.