Впръскване: мощна иновация за ежедневна работа

Мощна техника за дебела дървесина: Впръскването превръща моторните уреди STIHL в мощни инструменти, на които професионалистите могат да разчитат.

Изображение отблизо на мъж, който реже с моторен трион MS 500i

МОЩНОСТ НА МОТОРНИТЕ УРЕДИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВПРЪСКВАНЕТО

Истинска иновация от STIHL: Системи за впръскване на гориво, които при моторните уреди осигуряват правилно образуване на сместа при двигатели без карбуратор.

 

Какво представлява впръскването?

Впръскването представлява технология за образуване на сместа за двигатели с вътрешно горене. Тук ще научите как функционира впръскването в детайли.

Подходящата мощност на двигателя: Кислородът е от значение 

Въпросът за оптималната мощност на двигателя стриктно погледнато най-напред няма нищо общо със зареденото гориво, а с въздуха. Горивото, което циркулира във вътрешността на двигателя, по принцип служи само за това да доведе съдържащият се във въздуха кислород до реакция с неговите въглеводородни частици. Единствената функция, която трябва да има горивото: винаги да имате правилното количество на правилното място в точното време. Защото само перфектната въздушно-горивна смес гарантира бързо и пълно изгаряне, което позволява на двигателя да използва целия си потенциал.

Технологии за оптимизиране на въздушно-горивната смес: Карбуратор и система за впръскване на гориво

Една възможност за осигуряване на идеалната въздушно-горивна смес е карбураторът. Но това е всичко друго, но не и просто: Карбураторите са механични конструкционни елементи, чиято перфектна функция се основава преди всичко на разликата в налягането между всмукателното подналягане и атмосферното налягане. Фино равновесие, което винаги трябва да е осигурено за правилното функциониране на карбуратора. Обикновено това не е проблем – при условие, че се вземат предвид факторите, които могат да повлияят отрицателно функцията на карбуратора. Колебания в надморската височина и температурата, замърсявания на въздушния филтър, износване на двигателя и качество на горивото например могат да се отразят отрицателно на безпроблемното функциониране на карбуратора. Но какво следва, ако искате да използвате Вашия моторен уред независимо от надморската височина и температурата? Уредите на STIHL, които трябва да се доказват на различни терени, разполагат със системи за впръскване на гориво за възможно най-голям радиус на действие. Това ги прави особено надеждни и нечувствителни към външни влияния. Системите за впръскване на гориво не функционират като карбуратор с разлики в налягането – горивото се впръсква директно в картера чрез впръскващия вентил или, както при иновативния моторен трион MS 500i, директно в смукателния колектор. Горивонагнетателната помпа поддържа налягането на горивото постоянно и по този начин гарантира, че впръскващият вентил предоставя оптималното количество гориво във всеки момент на работа с уреда.

 

ВПРЪСКВАНЕ – МНОГОТО ВИДОВЕ НА ЕДНА УНИКАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ

Принципът на впръскване е върхово технологично постижение – има обаче и много различни начини, по които системите за впръскване на гориво функционират в детайли. За да запазим цялостния поглед, тук представяме трите основни категории.

Мъж в предпазно облекло стартира бензинов верижен трион STIHL MS 500i в разлистена гора на земята

Първият моторен трион с електронно впръскване: моторният трион MS 500¡.

Той е истинска световна новост: Моторният трион STIHL MS 500i е първият моторен трион с електронно управлявано впръскване, който се произвежда серийно. Това, което прави този моторен трион толкова специален, се намира в неговия двигател: Сензорно управлявана система за впръскване на гориво, която осигурява оптимална мощност на двигателя. С тази технология STIHL навлиза в неизследвана по отношение на иновациите област – и предлага многобройни предимства при използването.

Резултатът от революционната система за впръскване на гориво и произтичащия от това отказ от карбуратор и карбураторни компоненти е една уникална олекотена конструкция на модела. А тя има най-доброто тегло за единица мощност на пазара на професионалните бензинови моторни триони: уникалните 1,24 kг/kW. На професионалистите в добива на дебела дървесина моторният трион с впръскване обещава значително повече мощност в сравнение с други модели от класа с работен обем на двигателя от 80 см3. Към това се добавят много бързо ускорение и оптимално поведение при стартиране – независимо дали при студен, или при топъл старт.

Специално разработена от STIHL технология предоставя на електрониката всички сензорни данни, които са й необходими, за да управлява впръскването. Това се случва също така веднага при стартирането, въпреки че STIHL MS 500i се пуска в движение  със стартерно въже и без батерия. С разработването на този двигател STIHL се нарежда на челно място в областта на професионалните бензинови моторни триони – и това се дължи преди всичко на използваната инжекционна технология: електронното впръскване.

Човек в предпазно облекло стартира бензинов верижен трион STIHL MS 500i в разлистена гора на земята

Инжекцион: Впръскването при STIHL MS 500¡

При инжекционната технология в MS 500i горивото се впръсква през вентил директно във всмукателната тръба. Впръскващата помпа при това поддръжа налягането на горивото постоянно и по този начин гарантира, че вентилът предоставя оптималното количество гориво във всеки работен момент. Количеството гориво, моментът на впръскване и моментът на запалване се изчисляват напълно автоматично от контролера на STIHL MS 500i. Контролерът на цялата система за впръскване тук е сърцевината на инжекционната технология.

За да функционира впръскването оптимално, в картера на моторния блок са вградени различни сензори. По-точно казано: сензор за външната температура, сензор за налягането, както и температурен сензор. Тези сензори измерват условията на околната среда и ги предават към контролера на моторния трион. Освен това сензорите регистрират всички данни, които са необходими за изчисляване на засмуканата въздушна маса от контролера. По този начин може да се определи перфектното количество гориво за оптимално изгаряне много по-прецизно, отколкото някога би могъл един карбуратор.

Друг иновативен технологичен елемент на системата за впръскване е генераторът: Той осигурява не само генерирането на електрически ток, но служи и като сензор. От произвеждания от генератора променлив ток се генерират именно два задължителни за функцията на впръскването показателя: оборотите на машината и положението на коляновия вал. Така контролерът на системата за впръскване разпознава съвсем точно работното състояние и нуждата от гориво на триона. По този начин впръскването на горивото и запалването могат да се адаптират оптимално към различните условия на околната среда.

Всичко това се случва в милисекунден такт – и осигурява отлично поведение при стартиране, оптимално ускорение и максимална мощност през цялото време на работа. Изцяло без студено стартиране, топло стартиране или други ръчни настройки на триона. Тъй като от сега нататък това се поема от електрониката.

Впръскване на гориво при двигателите на моторните триони STIHL: комплексна технология за безпроблемна работа

Използването на система за впръскване на гориво в двигателя при моторни триони прави работата лека – в буквалния смисъл на думата. И това се дължи на концепцията за намалено тегло на двигателя с оптимизиран конструкционен обем. Чрез електрозахранването от генератор отпадат обичайните магнити в маховика и позиционирането на контролера директно на маховика. Това позволява по-ефективно насочване на охлаждащия въздух, благодарение на което маховикът може да бъде значително по-малък в диаметър и височина, отколкото е обичайно при този клас мощност.

Необходимата за работата на празен ход инерционна маса в двигатели на STIHL със система за впръскване се създава от стоманен пръстен, който се намира на външния ръб на маховика под перките на вентилатора. Това прави възможна една недостигната до този момент компактност на маховика. Освен това по този начин се намалява натоварването на коляновия вал. Така се спестява допълнително тегло спрямо конвенционалния трион.

Освен това контролерът на инжекционната система е разположен в корпуса на резервоара оптимално по отношение на конструкционен обем, тегло и център на тежестта -  още един градивен елемент на компактния и лек двигател с инжекцион.

Обобщение характеристиките на STIHL MS 500¡ със система за впръскване:

  • Най-добро тегло за единица мощност на пазара на бензиновите моторни триони: 1,24 kг/kW
  • Отлично поведение при ускоряване: само за 0,25 секунди от обороти на празен ход до максимални обороти
  • Оптимална мощност на двигателя при всякакви условия на употреба
  • Единствено по рода си стартиране при всякакви метеорологични условия и на всякаква надморска височина
  • Лесен процес на стартиране без стартов лост
  • Работа без ръчни настройки