Правилно заточване веригата на моторния трион

Всяка режеща гарнитура изисква поддръжка: Заточвайте редовно веригата на Вашия моторен трион STIHL, за да осигурите пълна производителност.

Бензинов верижен трион STIHL MS 261 C-M с водеща шина Light 04 до горивна смес STIHL MotoMix преди заточването

Обзор: Заточване веригата на верижния трион

  • Един верижен трион със затъпена верига изисква повече усилия и е по-малко безопасен

  • Заточването на веригата на моторния трион може лесно да се подготви и извърши с правилните инструменти

  • За заточване на зъбите на режещата верига използвайте подходяща обла пила
  • Също и при дейности по техническо обслужване, като например заточване,  вижте инструкцията за експлоатация на верижния трион.
Пили за верижни триони и верига за верижен трион STIHL върху работна маса в сервиз

По какво се разпознава една затъпена верига

И най-добрата режеща верига се затъпява с времето. В резултат на това работата изисква повече усилия и моторният трион е подложен на все по-голямо натоварване. В допълнение към това физическото натоварване се увеличава и резултатът от рязането става все по-незадоволителен. 

Ако забележите следните признаци при работа с Вашия верижен трион, трябва да заточите или евентуално дори да подновите веригата си.

Пет признака за изтъпена режеща верига

1. Признак 

Веригата не се изтегля сама в дървото. Необходимо е с натиск върху моторния блок принудително да се стигне до рязане. 

2. Признак 

При разцепване или разтрупване, тоест при отвесен  разрез в дървото, режещата верига поражда фини дървесни стърготини вместо груби стружки. 

3. Признак 

Въпреки безупречното смазване и правилното обтягане на веригата, при рязане се образува дим.

4. Признак 

Моторният трион преминава в една посока и разрезът става крив. Това свидетелства най-вече за едностранно затъпени или неравномерно дълги режещи зъби.

5. Признак 

Моторният трион трака и подскача по време на рязане. Прецизното стартиране е трудно.

Мъж с ръкавици STIHL пили веригата на бензинов верижен трион STIHL 261 C-M с кръгла пила

Видео ръководство: Заточване на веригата и ограничителя на подаването с пилодържателя на STIHL 2-в-1

В нашето видео ръководство Ви показваме как можете да заточите с една работна операция веригата и ограничителя на подаването на Вашия моторен трион STIHL с пилодържателя 2-в-1

Какво представлява разстоянието на ограничителя на подаването?

Като разстояние на ограничителя на подаването се обозначава разстоянието между предния ръб на горната стена на зъба и горния ръб на ограничителя на подаването. Колкото по-голямо е това разстояние, толкова повече дървен материал се изрязва на зъб.
Разстоянието на ограничителя на подаването намалява при заточване на режещите зъби. Това се дължи на факта, че режещият зъб при заточване става по-къс и поради формата си ( назад по-тясна и по-плоска) и по-плосък.

Затова, за постигане на добър резултат при рязане, когато заточвате веригата на верижния си трион, всеки път трябва да проверявате и при необходимост да регулирате разстоянието на ограничителя на подаването.

Човек с водач за задържане на пила STIHL на водеща шина STIHL Light 04

Самостоятелно допълнително заточване на режещи вериги с помощта на обла пила

Вие можете сами допълнително да заточвате режещите зъби на режещата верига на Вашия верижен трион с помощта на обла пила. Използваният инструмент обаче трябва да е подходящ за съответната режеща верига. Ако се използва неподходяща пила, производителността при рязане на веригата може дори да спадне. Ние ще Ви разясним как да намерите правилната обла пила.

Изборът на правилната обла пила зависи от стъпката на веригата. На всяка стъпка на веригата съответства определен диаметър на облата пила.

Избор на правилната обла пила за заточване веригата на верижния трион

Стъпката на веригата причислява веригата към определен клас на производителност на моторния трион. Можете лесно да откриете стъпката на веригата при всички режещи вериги STIHL, тъй като на ограничителя на подаването се намира съответна цифра за обозначаване. След това, в таблицата за прекодиране на STIHL можете лесно да прочетете необходимия диаметър на пилата.

Цифра, обозначаваща звеното на веригата върху ограничителя на дълбочината на дадена верига

Ако цифрата на ограничителя на подаването вече не е четлива, стъпката на веригата може да се определи с помощта на контролен шаблон за вериги. Алтернативно можете и да изчислите стъпката на веригата. За целта измерете, например с помощта на раздвижен шибър, разстоянието от средата на един нит до средата на по-следващия и разделете резултата на две, така ще получите стъпката на веригата в милиметри. Тъй като обаче стъпката на веригата е посочена в цол, остава да преизчислите съответно резултата: Един милиметър съответства на 0,039 цола, което означава, че трябва да умножите измерения в милиметри резултат с 0,039, за да получите съответната стойност в цолове. За така изчислената стойност след това просто потърсете подходящия диаметър на пилата в таблицата за прекодиране на STIHL:

Обозначение на ограничителя на подаването Алтернативно обозначение на ограничителя на подаването Стъпка на веригата Обла пила диаметър
1 1/4 1/4" 4,0 милиметра
2 325 0,325" 4,8 милиметра
3 3/8 3/8" 5,2 милиметра
4 404 0,404" 5,5 милиметра
6 P, PM 3/8" Picco 4,0 милиметра
7   1/4" Picco 3,2 милиметра

Добре е да се знае

Моля, имайте предвид, че пилите за режещи вериги имат различна насечка, тоест различна повърхностна структура, отколкото например сервизните пили. Затова последните по принцип не са подходящи за заточване на веригата.

Заточване веригата на верижен трион: Инструкция

Продуктов съвет: С пилодържателя 2-в-1 можете едновременно да заточите зъбите на веригата си и да регулирате ограничителя на подаването на правилната височина.

Заточване на верига STIHL HEXA

Никога досега заточването не е било толкова лесно: Със специално разработената шестоъгълна пила Hexa заточвате иновативната верига STIHL 3/8" Rapid Hexa – без допълнителни помощни средства за заточване. Новата шестоъгълна пила е перфектно адаптирана към иновативната форма на режещия зъб Hexa и позволява бързо и почти перфектно допълнително заточване на веригата под идеалния ъгъл на заточване. Как точно функционира това, ще видите във видеото. Благодарение на новата форма на зъбите на веригата Rapid Hexa получавате освен това и много издръжлива верига с до 10 процента повече производителност при рязане отколкото 36 RS.

Видео: Веригата 3/8" Rapid HEXA на STIHL

С помощта на шестоъгълната пила се заточва веригата STIHL Rapid HEXA

За да заточите веригата Rapid Hexa, поставете шестоъгълната пила под ъгъл от 90 градуса спрямо водещата шина. При това удебелението сочи нагоре и преминава паралелно на маркировката върху режещия зъб, така автоматично се получава идеалният ъгъл на заточване от 25 градуса. 

Хванете с една ръка дръжката и прекарайте с другата ръка пилата с движение напред по режещия зъб. Освободете пилата при връщане от режещия зъб, за да изпилявате само при движение напред. След това регулирайте ограничителя на подаването, за подробна инструкция вижте по-горе в стъпка 3.

Мека или твърда дървесина? Оптимална настройка на ограничителя на подаването

Ограничителят на подаването е част от режещия зъб на веригата. Той определя колко дълбоко навлиза режещият зъб в дървото при рязане с моторния трион и колко материал се отрязва. За оптимална производителност при рязане разстоянието на ограничителя на подаването трябва да е регулирано правилно според вида на дървесината. Ние ще Ви обясним на какво трябва да обръщате внимание.

Ограничителят на подаването и типът дървесина трябва да се съчетават

Всеки тип дървесина има различни характеристики на рязане. С правилното регулиране на ограничителя на подаването си улеснявате работата и тази на Вашия трион. В практиката препоръчваме при покупката на веригата да се вземе предвид преобладаващия вид дървесина за рязане. 

С калибъра за пили се настройва ограничителят на дълбочината

При твърда дървесина съпротивлението при рязане е по-голямо, отколкото при меки видове дървесина. За да режете твърда дървесина, разстоянието на ограничителя на подаването не трябва да е твърде голямо. При рязане на мека дървесина извън студения сезон разстоянието може да се поддържа до 0,2 милиметра по-голямо. За целта може да се използва шаблона за заточване за следващата по големина стъпка на веригата. STIHL предлага и специален шаблон за заточване, с който директно можете да определите оптималното разстояние на ограничителя на подаването за твърда и мека дървесина.

Ориентация при избора на разстоянието на ограничителя на подаването дава стъпката на веригата. Можете да видите в горната таблица какво трябва да бъде разстоянието на ограничителя на подаване при твърда дървесина.

Още съвети и трикове за заточване на верижния трион 

  • В началото маркирайте един режещ зъб с маркер. Маркировката помага за контролиране на равномерното снемане на материал. След две до три движения на пилата контролирайте снетия материал. Ако установите равномерно снемане на материал, начинът Ви на работа е правилен. Ако маркерът е свален само на места, проверете дали използвате правилната пила, и обърнете внимание да не насочвате пилата твърде високо или твърде ниско.
  • Не работете с веригата твърде дълго, докато се изтъпи напълно. Междувременно са достатъчни няколко щриха с пилата, за да се заточи отново веригата.
  • Пребройте движенията с пилата и направете еднакъв брой на всеки режещ зъб, така че всички режещи зъби да са еднакво дълги.
  • В случай, че режещите зъби от едната страна станат по-къси от тези на другата, то Вие сте работили с по-голяма притискаща сила от едната страна. Изравнете дължината на зъбите като изпълните едно до две обработващи движения с пилата на по-дългите режещи зъби.
  • Продуктов съвет: С пилодържателя 2-в-1 можете едновременно да заточите зъбите на веригата си и да регулирате ограничителя на подаването на правилната височина.

Инструкции за експлоатация за моторни триони STIHL

Тук можете удобно да изтеглите инструкцията за експлоатация за Вашия моторен трион STIHL.

Още повече за любителите на техниката