С каква горивна смес да зареждам моторния си трион?

Вашият бензинов верижен трион работи със смес от бензин и моторно масло. При това качеството е от решаващо значение.

Туба с горивна смес за верижни триони STIHL MotoMix, масло и бензин и моторен трион STIHL MS 261 C в сервиз

Общ преглед: Горивна смес за моторен трион

 • Винаги следете за качеството на сместа от бензин и моторно масло.
 • Винаги спазвайте точно съотношението на смесване.

 • E10 може да се използва за уреди STIHL и VIKING.

 • Продължителността на използване на сместа е различна в зависимост от самата смес. Възможно е самостоятелно приготвена смес да не е годна за употреба 30 дни след смесването ѝ.

 • STIHL произвежда и предлага на своите клиенти висококачествена готова горивна смес STIHL MotoMix.

Заредете верижния си трион с правилната горивна смес

Важно е да имате подходяща горивна смес за Вашия бензинов трион. Неподходящи горива или различно от предписаното съотношение на смесване могат да доведат до силно износване и до сериозни повреди на двигателя, например задиране на буталото. За верижни триони с двигател 2-Mix и 4-Mix® препоръчваме следните съотношения на смесване:

Когато подготвяте сами горивната смес за моторния трион 

1: 50 = 1 част моторно масло + 50 части бензин

Доброто съотношение на смесване за верижния трион е 1: 50. Сместа се състои от 5 литра бензин и 0,10 литра (100 мл) моторно масло, най-добре масло за двутактови двигатели STIHL.

Бензин

За Вашата смес използвайте само качествен бензин с минимално октаново число 90 ROZ.

Моторно масло

Използвайте само висококачествено масло за двутактови двигатели, което отговаря на класификацията TC. Препоръчваме масло за двутактови двигатели STIHL, което е специално съгласувано с двигателите STIHL за дълъг експлоатационен живот на двигателя. Моторни масла с по-ниско качество могат да повредят двигателя, сегментите, тръбопроводите и резервоара за гориво.

Смесване на горивната смес 

За да подготвите сместа първо налейте моторното масло в туба, одобрена за гориво, и след това бензина. Преди да налеете горивната смес в резервоара, препоръчваме да я смесите добре, като разклатите тубата. След това внимателно отворете тубата, тъй като налягането може да се е покачило. 

Готова горивна смес

STIHL произвежда и предлага на своите клиенти висококачествена горивна смес STIHL MotoMix.

Самостоятелно направена смес за верижен трион се налива в триона

Използване на E10 с моторни уреди STIHL

Горива с 5 или 10 процента етанол са подходящи по принцип за всички моторни триони и моторни уреди STIHL, както и за градински уреди STIHL с двигатели на Briggs & Stratton, Kawasaki и Kohler.

Допълнително регулиране на карбуратора

Може да се наложи допълнително регулиране на карбуратора, за да се компенсира промененият състав на горивото. За целта препоръчваме да се обърнете към дилър на STIHL.

Какво представлява E10?

Обозначението "E10" е съкращение: "E" означава алкохол биоетанол, който се смесва с бензина. Числото "10" показва, че делът на етанола може да достигне до 10 процента. E10 следователно е гориво, което съдържа по-висок дял биоетанол в сравнение с бензин Super. При бензин Super той е максимум пет процента.

Контролен списък: Самостоятелно подготвяне на горивна смес

 • Използвайте масло за двутактови двигатели STIHL или качествено масло за двутактови двигатели с класификация TC.
 • Смесвайте моторно масло и бензин в съотношение 1: 50.
 • Налейте двете съставки в туба, одобрена за гориво, и ги смесете, като я разклатите.
 • Отворете внимателно тубата и налейте сместа в резервоара за гориво на моторния Ви трион.
 • Съвети за правилно зареждане ще намерите в списъка по-долу.
 Верижен трион STIHL MS 441 се зарежда със смес за верижни триони

Контролен списък: Правилно зареждане

 • Внимание: Бензинът е изключително лесно запалим. Затова застанете на достатъчно голямо разстояние от открит огън, не разливайте гориво и не пушете. Зареждайте най-малко на 3 метра от мястото, където работите с моторния трион.
 • Преди всяко зареждане с гориво изключвайте напълно двигателя; не го зареждайте, докато той все още е топъл. Внимавайте също така да не препълните резервоара с гориво, тъй като при преливане съществува опасност от пожар.
 • Отворете внимателно капачката на резервоара и не зареждайте веднага. Внимавайте да не се разпръсква гориво извън резервоара.
 • Винаги зареждайте само на проветриви места.
 • При зареждане трябва много да внимавате да не се разлее гориво или да попадне по дрехите Ви. Ако това стане, моля, веднага почистете моторния уред и сменете дрехите си.

Видео ръководство за зареждане на верижен трион

Внимавайте при продължително използване на горивна смес за моторни триони

По време на сезона в рамките на няколко седмици горивото се изразходва, а при неизползване на уредите, например през зимата, сместа от бензин и масло остава значително по-дълго в тубата, резервоара и карбуратора. През това време в тубите за гориво и системите проникват кислород и влага. При закупените от  бензиностанция горива това може да доведе до промяна на съществуващата смес. Така наречените добавки, т.е. примеси от производителя, като например антиоксиданти или антикорозионни средства, които служат за подобряване на характеристиките на горивото, могат да бъдат засегнати и да се отделят от сместа.

Опасност от отлагания

Освен това може да се създаде подобен на смола продукт – т.нар. "гума". Когато се говори за горива, под "гума" се разбира остатък, който се появява след изпаряването. Наличието на гума в горивото води до отлагания в горивната камера на двигателя или до залепване и запушване на горивните дюзи или филтрите.

Не съхранявайте сместа за двутактови двигатели за верижни триони повече от 30 дни

При смеси за двутактови двигатели в комбинация с горива, съдържащи етанол, след сравнително кратко време може да се стигне до разделянето на маслото и бензина. STIHL препоръчва самостоятелно подготвена смес за двутактови двигатели да не се съхранява повече от 30 дни, за да се намали до минимум степента на разделяне на горивото.

В тази връзка разделяне означава: Влагата, съдържаща се във въздуха, се свързва с етанола и се отлага на дъното на тубата.

Внимание при разделянето

Поради разделянето маслото за двутактови двигатели не е равномерно разпределено в горивото. Това може да доведе до липсваща смазка в двигателя. Поради липсващото смазване и охлаждане е възможно да се стигне до проблеми при работа на двигателя, водещи до задиране на буталото. Дори след силно разклащане на тубата разделеното гориво не е в безупречно състояние.

Зареждане с неправилна горивна смес 

Ако се зареди неправилна смес, верижният трион не бива да се пуска в експлоатация – дори и за кратко време. Изпразнете старото гориво с помощта на фуния обратно в тубата и заредете резервоара с правилната горивна смес. Обикновено това е достатъчно. Ако моторният трион не работи, може да се наложи да почистите запалителната свещ.

Човек държи туба с горивна смес STIHL MotoMix 

STIHL MotoMix - за пълна мощност на моторните триони

 • МОЩНОСТ
  Най-добро поведение при стартиране и максимална мощност на двигателя.
 • УСТОЙЧИВОСТ
  До 70 процента по-малко отработени газове.
 • ДЪЛГОТРАЙНОСТ
  Срок на годност: 5 години

Инструкции за експлоатация на верижни триони STIHL

Тук можете удобно да изтеглите инструкцията за експлоатация за Вашия моторен трион STIHL.