Двигателят STIHL 4-Mix®: енергия в природата

Двигателят STIHL 4-Mix®: висока мощност при ниско тегло, иновативно използване на горивото, лесно управление, съчетава предимствата на двутактовия и четиритактовия двигател.

Стръмен терен пред къща се коси с бензиновата моторна косачка STIHL FS 131 с двигател 4-Mix®

Двигателят STIHL 4-Mix®: Четиритактов двигател с много предимства

Двигателят 4-Mix® на STIHL е четиритактовият двигател, който прави приятен дори най-трудния работен ден. Той е разработен така, че да подпомага потребителите възможно най-добре във всички аспекти на управлението и функционалността. Двигателят STIHL 4-Mix® се зарежда с обичайното гориво (смес 1:50, например STIHL MotoMix) и по този начин комбинира независимо от положението приложение с добро ускорение. Двигателят STIHL 4-Mix® постига високия си въртящ момент със сравнително нисък разход на гориво, при това работи с много ниски нива на вредни емисии. Компактната конструкция на двигателя 4-Mix® на STIHL осигурява изгодно съотношение между тегло и мощност и работа с минимални вибрации. Освен това той впечатлява с приятен звук.

ДВИГАТЕЛЯТ STIHL 4-MIX®: ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ В ДЕТАЙЛИ

Двигателят STIHL 4-Mix® работи, както подсказва името му, в четири такта: Засмукване, сгъстяване, работа, отделяне. Принципът на действие в детайли е следният:

Изключително висока мощност. Минимално усилие при стартиране

За да се улесни стартирането на двигателя STIHL 4-Mix®,  той има вградена автоматична декомпресионна система, която функционира по следния начин: При стартиране на двигателя 4-Mix® посредством гърбицата на центробежна тежест се отваря всмукателния клапан. Част от налягането при компресия може да се изпусне през него и така усилието, което е необходимо за запалване на двигателя, се намалява ефективно. Веднага след като оборотите на стартера бъдат надвишени през първия работен такт, автоматичната декомпресия се деактивира автоматично и двигателят 4-Mix® продължава да работи с пълна компресия ефективно и мощно.

Жена с предпазни очила и защита за слуха отстранява шума с КомбиДвигателя STIHL KM 131 R с приставка за уред за обдухване

Специалната конструкция на двигателя 4-Mix®: ниско тегло, голяма ефективност

Двигателят STIHL 4-Mix® е с ниско тегло. В резултат на работата му с двутактова смес отпадат необходимите при обикновените 4-тактови двигатели части, като например маслена помпа, маслен филтър и маслена вана. Това прави двигателя не само по-лек, но и по-лесен за техническо обслужване: проверката и  смяната на маслото, както и изхвърлянето на отработеното масло вече не са необходими.

Двигател STIHL 4-Mix® или 2-Mix?

И двете ни водещи двигателни системи са иновативни, мощни и особено ефективни. В следващата таблица сме обобщили най-важните основни данни за съответните системи.

Двигател STIHL 2-Mix Двигател STIHL 4-Mix®
Ефективно използване на горивото Оптимално използване на наличната мощност
По-ниски експлоатационни разходи Независима от положението употреба
Високопроизводително задвижване Много висок въртящ момент
Компактна конструкция По-малко вредни емисии

Двигател STIHL 4-Mix® - обобщение:

  • Намаляване на вредните емисии: Чрез почти пълното изгаряне на горивото се изпълнява строгата европейска директива за вредни емисии в отработените газове при моторни уреди, степен V. 
  • Без смяна на маслото: Лесна техническа поддръжка, тъй като се използва обичайната горивна смес. 
  • Ниско тегло: Необходимите при традиционните 4-тактови двигатели части, като например маслена помпа, маслен филтър и маслена вана тук са излишни, тъй като двигателят работи със смес от гориво и масло. 
  • По-ниско ниво на шум: Дори при работа на максимална мощност, шумът е в допустими граници. 
  • Мощност и висок въртящ момент: Неговата висока компресия осигурява висока мощност.