Заточване на вериги

Заточване на вериги

STIHL предлага за всеки, от потребителя любител до опитния професионалист, подходящ инструмент за поддръжка на режещата гарнитура. Информацията на тези страници ще Ви помогне да намерите подходящите инструменти за поддръжка на режещите гарнитури и да се запознаете с тяхната употреба.

Подготовка на веригата

Преди да започнете да заточвате веригата, трябва да извършите някои подготвителни дейности.

Заточване на веригата

Тук ще се запознаете с основните положения за правилно заточване на веригата.

Помощни средства за заточване

Да се спазват всички ъгли и размери "на ръка" е много трудно и изисква много практика и упражнения. За това фирма STIHL препоръчва използване на помощни средства за заточване.

Важно:

Носете предпазни ръкавици при всички работни действия по и с верижния моторен трион или съответно по режещата гарнитура. Съществува опасност от нараняване с острите режещи зъби на веригата. За допълнителна информация, моля, обърнете се към Вашия дилър на STIHL.

Ръководство за заточване на вериги Ръководство за заточване на вериги

Свали проспект (PDF, 8.27 MB)