По-голям обхват за работа на по-голяма височина

Уреди за жив плет

Високи храсти и жив плет

За всички задачи, при които работният обхват на уреда е от значение, ние предлагаме уреди за жив плет. Те са идеалното допълнение на класическите ножици за жив плет, тъй като осигуряват значително по-голям радиус на действие. При рязане на високи или много широки храсти и жив плет това означава по-бърза и по-комфортна работа.

При работа с уред за жив плет може да се работи от земята, без да се използва работна платформа. За работа на височина над главата на работещия, респ. на по-голяма дистанция повечето уреди за жив плет са оборудвани с регулируема ножова греда, което позволява напасването им според индивидуалните потребности.

По-голям обхват на действие при работа с уред за жив плет