Видео ръководства за продукти STIHL

Моторни триони, моторни коси, ножици и уреди за жив плет

Видео ръководства

Представените на тази страница видео ръководства служат само за онагледяване използването на продуктите STIHL и не могат да заместят нито внимателното прочитане на ръководството за употреба, нито професионалната консултация и инструктаж от дилъра на STIHL за правилната и безопасна употреба на продуктите STIHL съобразно предписанията.

Видео ръководства за работа с моторен трион

Преди стартиране на моторния трион

Зареждане с гориво

Стартиране на моторния трион

Приложение

Техническо обслужване и поддръжка

Защитна екипировка

Видео ръководства за работа с електрическа ножица за жив плет