Уреди за обдухване и за засмукване и раздробяване STIHL

Шампиони при почистване

Уреди за обдухване и уреди за засмукване и раздробяване STIHL

Със скорост на въздушната струя до 90 м/сек, или ок. 320 км/ч, уредите за обдухване на STIHL отстраняват без много шум килима от мокра шума от двора, градината или алеите в парка. Уредите за обдухване и за засмукване и раздробяване на STIHL са конструирани така, че да работят сравнително тихо – въпреки високата си мощност.