Стартиране на триона

Хайде, започваме

Стартиране на триона - стъпка по стъпка

Едва след като проверите и обезопасите мястото, на което ще работите, можете да започнете работа с Вашия трион. При всяка от следващите стъпки, моля, имайте предвид указанията за безопасност (и тези, описани във Вашата инструкция за употреба):