Стартиране на FS 50

Стартиране на FS 50

Едва след като проверите и обезопасите мястото, на което ще работите, и носите необходимата защитна екипировка можете да започнете работа с Вашата моторна коса. При всяка от следващите стъпки, моля, имайте предвид указанията за безопасност (и тези, описани във Вашата инструкция за употреба).