Сервизно обслужване и указания за безопасност

Сервизно обслужване и указания за безопасност
Информационни листове за безопасност

Информационни листове за безопасност

На тези страници ще намерите информационни листове за безопасност за продукти STIHL.

Декларации на ЕС за съответствие

Тук ще намерите декларации на ЕС за съответствие за продуктите, предлагани от STIHL като лична защитна екипировка.

Сертификати на тубите STIHL за съответствие с нормите за транспортиране на опасни флуиди

Информация за транспортиране на опасни флуиди с тубите на STIHL ще намерите тук.

Лична защитна екипировка

Тук ще научите повече за личната защитна екипировка на STIHL.

Регламент REACH

Информация за чл. 33 на регламента REACH относно продуктите на STIHL и VIKING.
Важна информация Важна информация

Тук ще намерите актуална важна информация за продуктите на STIHL и VIKING.

Важна информация