Съвети за мулчиране

Съвети за мулчиране

Окосената тревна маса може да остане върху тревната площ. Важно е, тя да не е много голямо количество, да бъде раздробена фино и разпределена равномерно по тревната площ. Съдържащият се в тревата азот се минерализира бързо и така може да се използва отново от растенията като действието му е продължително! Това е и ползата от последователното косене, съчетано с мулчиране!

Съвети за мулчиране

На добре растяща тревна площ на година и квадратен метър се падат около 1,5-2 кг окосена маса или на тревна площ от 1000 м² съответно 1,5-2 тона! Не винаги е възможно тя да се изхвърли в съответните контейнери или да се използва за компостиране. Ето защо мулчирането става все по-популярно.

  • Когато косенето е съчетано с мулчиране трябва да се коси по-често.
  • Косете с косачка VIKING, тъй като тя надробява окосената маса много фино и я разпръсва равномерно по тревната площ без да се събира на купчини.
  • При косене трябва да се отнема около една трета от височината на тревата, при сухо време по-малко.
  • По възможност косете, когато тревата е суха. Ако тя е влажна, работете по-бавно и косете по-малко, за да се предотврати образуване на купчини.
  • Работете винаги на максимални обороти (пълна газ) и с добре заточени ножове.
  • Проверявайте често корпуса на косачката и почиствайте полепналите остатъци окосена трева.
  • Внимавайте окосяваните ивици да се застъпват.
  • Ако тревата е много висока, винаги я косете на етапи.
  • Променяйте посоката на косене. По този начин стръковете трева се улавят по-добре и окосената маса се разпределя по-равномерно, в резултат на което се постига по-хомогенно окосена тревна площ.
Mähmuster