Спирачка на веригата QuickStop Super

Изключителна сигурност без компромиси

QuickStop Super

STIHL е единственият производител на моторни триони, който предлага допълнителната спирачна система QuickStop Super. Тя дава възможност за директно задействане на спирачката на веригата от задната ръкохватка. Веригата спира за части от секундата не само при достатъчно силен обратен удар или задействане предния предпазител на ръката, но и веднага щом се освободи задната ръкохватка.


Quickstop Super

1: Предна спирачка на веригата QuickStop - ръчно включване
При натискане предния предпазител на ръката спирачката на веригата се включва ръчно и блокира режещата верига.

2: Предна спирачка на веригата QuickStop - автоматично включване
При достатъчно силен обратен удар спирачката на веригата се задейства веднага - назависимо от положението на моторния трион и без да е необходимо натискане на предния предпазител на ръката. Моторният Ви трион STIHL, респ. веригата, спира за части от секундата.

3: Задна спирачка на веригата QuickStop Super - освобождаване на блокировката на лоста за газта
QuickStop Super дава възможност за бързо и лесно задействане спирачката на веригата след освобождаване на задната ръкохватка. Веригата спира след по-малко от секунда. При транспортиране на моторния трион спирачката на веригата винаги автоматично е задействана, в резултат на което отпада ръчното включване на предната спирачка на веригата.

Предимства

Ето как функционира