Продължително изследване доказва ползата от мулчирането

Продължително изследване доказва ползата от мулчирането

Резултатът

  • по-гъста тревна покривка с по-наситен зелен цвят се получава при косене, съчетано с мулчиране, 21 пъти в годината през целия вегетационен период
  • по-висока ефективност от четирикратното минерално торене на сравнимия участък
  • по количество и съотношение помежду им върнатите обратно на тревата хранителни вещества съответстват точно на оптималните нужди

Полза за околната среда

Чрез органичното свързване на азота в мулчирания материал се предотвратява ерозия. Хранителните вещества се освобождават бавно, продължително и равномерно, в резултат на което се спестява значително количество тор, а това спомага за опазване на околната среда и икономисва средства.

Косенето, съчетано с мулчиране, намалява тревния филц чрез подобряване растежа на тревата. Добре осигурената с хранителни вещества трева не оставя място за плевели и мъх. Запазва се първоначалният видов състав. За сметка на това на наторяваната площ промяната на видовия състав след четири години беше значителна, което доведе до силно увеличаване на дела на филца.