Предпазна екипировка

Предпазна екипировка

За да сте възможно най-добре защитени по време на работа с моторна коса, освен безопасна техника на работа трябва да носите и специално предпазно облекло и екипировка. Облеклото трябва да е подходящо за целта и да не ограничава движенията. Не носете дрехи, които могат да се закачат или заплетат в клони или храсти. В никакъв случай не носете шал, вратовръзка или бижута. Дългите коси трябва да са прибрани.

Предпазител за лице

Защита на слуха

Ръкавици

Защита на краката

Защитни обувки

Забележка

Моля, непременно следвайте указанията в инструкцията за употреба на Вашата моторна коса.

Предпазното облекло не гарантира абсолютна защита от нараняване!
То не може да замести сигурната техника на работа. За това непременно спазвайте указанията за безопасност в инструкцията за експлоатация на Вашия моторен уред.