Правилно зареждане с гориво

Правилно зареждане с гориво

Преди да заредите Вашия моторен трион STIHL, трябва да спазите още някои основни указания за безопасност:

  • Горивото е изключително лесно запалимо. Затова застанете на достатъчно голямо разстояние от открит огън. Внимавайте да не разливате гориво и не пушете. Зареждайте на най-малко 3 метра от мястото, където работите с триона.
  • Преди всяко зареждане изключете напълно двигателя и не зареждайте докато той все още е топъл. Внимавайте също така да не препълните резервоара с гориво, тъй като съществува опасност от пожар.
  • Отворете капачката на резервоара и не зареждайте веднага. Внимавайте да не се разпръсква гориво извън резервоара.
  • Зареждайте винаги на проветриви места.
  • При зареждане трябва много да внимавате да не се разлее гориво или да попадне по дрехите Ви. Ако това стане, моля почистете незабавно моторния уред и сменете дрехите си.

Проверете дали резервоарът на Вашия трион се отваря без или с помощта на инструмент: