Зимата може да идва

Правилно съхраняване на моторните коси

След дълги месеци употреба Вашата моторна коса се нуждае от почивка. За да бъде готова за работа на пролет, е добре преди да я оставите на съхранение през зимата да вземете под внимание следните съвети относно нейната поддръжка:

 

Внимание

Моля, преди да използвате моторния си уред да прочетете инструкцията за употреба и ако имате въпроси да се обърнете директно към Вашия дилър.