И Вашият моторен трион има нужда от почивка понякога

Правилно съхраняване на моторния трион

Вашият моторен трион STIHL обича да стои на сухо място, добре почистен. Ако преди да го оставите да "си почива" за период от около 3 месеца (напр. през зимата), го почистите добре, на пролет може да разчитате, че той ще бъде готов за работа.

Изпразване резервоара за гориво

Изпразнете резервоара за гориво на проветриво място и го почистете. Преди това изпразнете и карбуратора като оставите моторния трион да работи на празен ход, защото в противен случай мембраните в карбуратора ще залепнат.

Разглобяване на триона

Свалете веригата и шината, почистете ги и ги напръскайте със защитно масло.

Съхранявайте триона на сухо място

Мястото, където съхранявате моторния си трион, трябва да е сухо. Погрижете се това място да е проветриво и добре защитено от дъжд и сняг. Съхраняване на открито не се препоръчва.

Пазете триона от слънце

Съхранявайте триона така, че да не е изложен на преки слънчеви лъчи, защото това може да доведе до трошливост на пластмасата.

Пазате триона от прах

Моторният Ви трион трябва винаги да е защитен от прах. STIHL предлага калъфи и куфари за моторни триони, които пазят уреда чист.

Сигурност при съхраняване

Съхранявайте моторния си трион винаги на сигурно място, недостъпно за деца или неинструктирани за работа с него лица. Най-добре е да го държите в заключено помещение.