Правилно монтиране на веригата и шината

Правилно монтиране на веригата и шината

Имате ли всички съставни части на Вашия моторен трион? Тогава започвайте с монтажа. Моля носете предпазни ръкавици при всеки контакт с веригата и винаги, когато ситуацията го изисква.