Поваляне на дърво

Първа дисциплина

Дисциплина Поваляне на дърво

Първата дисциплина Поваляне на дърво се проведе в гората като целта на състезателя беше в рамките на 3 минути, спазвайки правилата за безопасност, да повали дървото, така че то да падне в предварително избраната от него посока, указана с жалон. Съдиите оценяваха:

- времето за фактическо поваляне на дървото;

- точността на поваляне, т.е. отклонението на дървото от посоката на поваляне;

- дълбочината и ъгъла на засека;

- ширината на предпазната ивица;

- превишението на основния над хоризонталния ряз на засека.

Наказателни точки се даваха при пукнатина в стъблото на дървото в резултат на неправилно отсичане, прекалено висок пън, неправилно отстъпване на състезателя от дървото преди падането му, използване на непозволени маркировки, нарушения на правилата за безопасна работа, преждевременно стартиране или предизвикване на аварийна ситуация от участника.

Най-добре със задачата се справи Борислав Тодоров от СЦДП - Габрово, който повали толкова точно дървото, че счупи указателния жалон, с което заслужи аплодисментите на публиката и другите състезатели.