Безопасността е гарантирана

Вашето защитно облекло и екипировка

Подходяща предпазна екипировка

За да сте възможно най-добре защитени по време на работа с моторeн трион, трябва да носите специално предпазно облекло и екипировка. Облеклото трябва да е подходящо за целта и да не ограничава движенията. Не носете дрехи, които могат да се закачат или заплетат в клони или храсти. В никакъв случай не носете шал, вратовръзка или бижута. Дългите коси трябва да са прибрани.

Забележка:

Моля следвайте указанията в инструкцията за употреба на Вашия моторен трион.

Предпазното облекло не гарантира абсолютна защита от нараняване!
То не може да замести сигурната техника на работа. Затова непременно спазвайте указанията за безопасност в инструкцията за експлоатация на Вашия моторен уред.