Подгответе мястото, на което ще работите

Подгответе мястото, на което ще работите

Преди стартиране на моторния трион и започване на работа с него, моля обезопасете мястото, на което ще работите.

За тази цел трябва да вземете следните мерки:

  • Докато двигателят работи, моторният трион отделя отровни отпадни газове. Тези газове могат да са без мирис и цвят. За това никога не работете с машината в затворени или непроветриви помещения.
  • Винаги се съобразявайте с терена, на който работите. Ако е мокър, заледен, има сняг или прясно обелена кора от дърво, съществува голяма опасност от подхлъзване.
  • Внимавайте в непосредствена близост до Вас да няма други хора, особено деца, тъй като за тях съществува потенциална опасност от нараняване.

След като сте заредили моторния си трион STIHL, можете да започнете работа.

Във Ваш интерес е при стартиране на триона да спазвате следните указания за безопасност:

  • Стартирайте триона винаги на достатъчно разстояние от мястото, където се зарежда с гориво - най-малко на 3 м.
  • Уверете се, че около Вас няма препятствия, които да пречат на работата Ви (клони и т.н). Трябва винаги да имате резервен свободен изход в случай на опасност. Така например хлъзгави, заледени или неравни терени могат да се окажат доста опасни, затова избягвайте да работите на такива места.
  • Бъдете много внимателни в непосредствена близост до Вас да няма други хора, но никога не работете сами. На безопасно разстояние винаги трябва да има и други хора, които, ако се наложи, да Ви окажат помощ.

Ако сте взели посочените указания под внимание, можете да стартирате триона.