Поддръжка и почистване на откритите пространства

За да е чисто не само вътре

За да е чисто не само вътре, ще Ви покажем, как да почиствате и дървената веранда. Освен това тук ще намерите съвети за почистване и на градинските си мебели.

Почистване на дървена веранда

Когато атмосферните условия са оставили своите следи по верандата: ще ви покажем, как да я почистите лесно.

Почистване и поддръжка на градински мебели

Градинският сезон вече настъпи и градинските мебели се използват често, което налага и тяхното почистване и поддръжка.