Отопление на карбуратора

Идеално за зимни условия

Отопление на карбуратора

Независимо от климатичните условия, моторните триони STIHL са Вашият верен помощник дори при много ниски температури. Отоплението на карбуратора (V) е управлявано от термореле, което реагира на околната температура и се предотвратява замръзването на карбуратора при ниски температури. Ще разпознаете моторните триони STIHL с отопление на карбуратора по буквата "V" в обозначението на модела.

Отоплението на карбуратора се състои от захранван с електричество нагряващ елемент (1) и термореле (2). Нагряващият елемент (1) е разположен пред карбуратора. В зависимост от модела терморелето (2) се намира от горната страна на карбуратора или непосредствено до нагряващия елемент.
Електрозахранването на нагряващия елемент става автоматично посредством генератор. При температура на карбуратора под + 10°C, терморелето включва нагряващия елемент. Отоплението ефективно предотвратява замръзването на карбуратора и двигателят работи безпроблемно.