Окомплектоване на глави за косене

Окомплектоване на глави за косене

Моля, изберете, коя глава за косене искате да окомплектовате с нова корда. Моля да имате предвид, че в нашия случай подходящият за съответната глава за косене предпазител вече е монтиран. Информация за подходящия предпазител и правилното му монтиране ще намерите в инструкцията за експлоатация на моторната коса, респ. храстореза.

Трябва да внимавате за това, дължините на парчетата корда от двете страни да е еднаква. При първото косене те ще бъдат отрязани на подходящата дължина от ножa, монтиран на предпазителя.