Поддръжка на жив плет

Ако поддържате добре храстите и живия си плет, те ще растат здрави и ще изпълняват своята функция. Още при планирането и засаждането им полагате основите за успешната им поддръжка – за това работете добросъвестно и отделете достатъчно време за този етап. Засаденият жив плет трябва да се поддържа и полива редовно и коректно. Освен това заради характеристиките на почвата повечето живи плетове имат нужда и от наторяване, за да растат силни и красиви. Ако въпреки наторяването в живия плет се появят пролуки или болни листа, трябва да действате бързо: често с обикновени средства можете да противодействате срещу вредители или болести и така да предпазите живия си плет от по-сериозно увреждане.

Подрязване на жив плет и храсти

Подрязване на жив плет и храсти

По принцип се препоръчва живият плет да се подрязва два пъти годишно. За някои живи плетове е  достатъчен и само един път в годината. 

Засаждане на жив плет

Засаждане на жив плет

От декоративен жив плет до висока няколко метра, не пропускаща чужди погледи защита - тук ще прочетете, кое е наистина важно при засаждането на жив плет и ще се приближите стъпка по стъпка към целта си. Информирайте се сега.