Моторно масло STIHL HP

STIHL HP Функционирането и експлоатационният живот на високопроизводителните уреди STIHL зависят и от качеството на използваното моторно масло. Тъй като само доброто моторно масло намалява надеждно триенето и съответно износването на двигателя. Нашето масло STIHL HP за двутактови двигатели, произведено на минерална основа, е подходящо за повечето високопроизводителни двутактови двигатели с въздушно охлаждане (с отделна и смесена система на смазване) при работа в умерени и горещи климатични зони.

Добре съгласувано. Чисто изгаряне.

STIHL HP e специално разработено за двигателите на STIHL. Това ефективно моторно масло намалява коксуването в горивните камери и изпускателната система и подпомага доброто функциониране на уредите ни - както при продължителна експлоатация, така и при работа на пълно натоварване.

Добра защита. Ден след ден.

STIHL HP осигурява добро смазване и защита от износване на двигателя като по този начин обезпечава дългия му експлоатационен живот. Солидна производителност. Минимално коксуване. При изгаряне на STIHL HP в двигателя остават малко отлагания, благодарение на което се предотвратява неконтролирано изгаряне и излизане на свещите от експлоатация. Производителността на двигателя се запазва продължително време.

Всичко е червено. Добре.

Моторното масло STIHL HP за двутактови двигатели има добри свойства при смесване. Степента на смесване може лесно да се контролира посредством интензивното червено оцветяване на сместа.

Предимства на моторните масла STIHL:

Показатели HP HP SuperHP Ultra
Чистота + +++++
Защита на двигателя + +++++
Смазваща способност + +++++
Мощност на двигателя + +++++