Mногокомпонентните метални режещи инструменти за храсторези и моторни коси могат да бъдат опасни

Многокомпонентните метални режещи инструменти за храсторези и моторни коси могат да бъдат опасни

Многокомпонентен метален режещ инструмент (примери за такива са показани на снимките по-долу) в никакъв случай не бива да бъде използван с храсторез или моторна коса на STIHL, тъй като това би представлявало неоторизирано изменение на тези продукти STIHL. При такива инструменти в следствие на износване, респ. механични удари има опасност отделни метални компоненти да се откъснат и да изхвърчат с голяма сила. Ето защо употребата на храсторез/моторна коса с многокомпонентен метален режещ инструмент може да доведе до тежки или смъртоносни наранявания на работещия с уреда или на трети лица. За това на 19.01.2012 г. Европейската комисия прие решение, с което се забранява пускане на пазара на многокомпонентни метални режещи инструменти за храсторези и моторни коси във всички страни-членки на ЕС.

Храсторезите и моторните коси на STIHL могат да бъдат окомплектовани с еднокомпонентни метални режещи инструменти, доколкото използването им е посочено в ръководството за експлоатация като допустимо за съответния уред STIHL. В този случай STIHL препоръчва употреба на оригинални метални режещи инструменти STIHL, тъй като по своите характеристики те са точно съгласувани, както с храсторезите и моторните коси на STIHL, така и със съответните изисквания на потребителите.