Масло за смазване на веригата

Масло за смазване на веригата

Маслото за смазване на веригата се грижи за гладко рязане, при което веригата остава чиста и се движи по шината без съпротивление.