Лична защитна екипировка STIHL

Изключително удобна и оптимизирана защита

Лична защитна екипировка

Безопасността при работа е много важна за STIHL. За това моторните уреди STIHL са оборудвани с технически предпазни приспособления. Но едва взаимодействието между техническото защитно оборудване и личната защитна екипировка осигурява необходимата безопасност при работа с моторен уред. На следващите страници ще Ви представим отделни продукти от актуалния ни асортимент. Подробна информация можете да получите от най-близкия дилър на STIHL.

Средства за защита на главата от STIHL

При работа с моторен уред комбинираната предпазна каска, състояща се от корпус, предпазител за лице и/или …

Работни обувки и ръкавици

Когато при работа с моторен уред се завихрят камъчета, вода или стружки или се вдигне пушилка, ръцете и …

Предпазното облекло не гарантира абсолютна защита от нараняване!

То не може да замести сигурната техника на работа. За това непременно спазвайте указанията за безопасност в инструкцията за експлоатация на Вашия моторен уред.