Комбинирано рязане

Трета дисциплина

В дисциплината Комбинирано рязане състезателите трябваше да отрежат от две поставени под наклон в противоположни посоки стъбла по една шайба с дебелина между 3 и 8 см. като целта беше и двете шайби да паднат на земята. От двете страни на двата трупа имаше боядисани в червено линии с дебелина по 10 см. Рязането на шайбите трябваше да се направи първо чрез отрязване отдолу нагоре като трябваше да се навлезе в червената зона, но без да се пресича нейната горна линия. След това се правеше разрез отгоре надолу, който трябваше да започва в границите на зелената зона, която е с обща ширина 20 см. При него състезателите не биваше да пресичат долната линия на червената зона. Двата ряза трябваше да се срещнат в една равнина.

Състезателите получаваха точки за време и перпендикулярност на разреза, както и в зависимост от разстоянието между равнините на двата разреза. За да не получат наказателни точки те трябваше да внимават разрезите да не бъдат над или под червената линия, разрезът отгоре надолу да не започва извън зелената линия, да не повредят трупа и дебелината на шайбите да бъде в определените граници.

Победител в тази дисциплина стана Иван Каменов от УОГС - Бързия.