Качествени характеристики на шините STIHL

Качествени характеристики

Шината отговаря за точното водене на режещата верига с минимални загуби от триене. Заедно с водещото колело и режещата верига тя преобразува с възможно най-малко загуби мощността на двигателя в производителност при рязане.