Избoр и монтиране на режещ инструмент

Избoр и монтиране на режещ инструмент

За да започнете да работите с Вашата моторна коса STIHL, тя естествено се нуждае и от подходящ режещ инструмент. Тук ще Ви покажем, кои режещи инструменти за кои задачи можете да използвате и как да ги монтирате правилно.

Избор на режещ инструмент

Изборът на подходящ режещ инструмент е от голямо значение за това, какъв резултат ще постигнете, когато косите …

Монтиране на режещ инструмент

Моля, изберете, какъв режещ инструмент искате да монтирате …

Окомплектоване на глави за косене

Моля, изберете, коя глава за косене искате да окомплектовате …