Инструкции за употреба

В случай, че знаете точния модел на уреда си, можете да търсите директно неговата инструкция за употреба.

В полето "Търси" напишете модела на машината си, напр. „MS 441“ или „FS 240“. Името на модела е написано на табелката на Вашия уред.

Допълнителни указания:

  • STIHL работи непрекъснато върху усъвършенстването на всички продукти като във връзка с това привежда и инструкциите за употреба в съответствие с най-новите модификации на уредите. Ето защо може да се окаже, че Вашата машина е по-стара модификация на модела, чиято инструкция за употреба ще намерите тук.
  • Възможно е инструкциите за употреба на по-стари уреди да не могат да се намерят он-лайн. В този случай, моля, обърнете се към Вашия дилър или към нас.
  • За по-добра прегледност включените във файла езици, на които е преведена инструкцията, са показани и в скоби, напр. (BG) = български език.