Горивна смес

Горивна смес

Двигателят на Вашата моторна коса се задвижва с горивна смес от бензин и моторно масло. Качеството на тези работни субстанции и съотношението на смесване имат решаващо значение за функционирането и продължителността на живот на двигателя.

Неподходящи горива или различно от предписаното съотношение на смесване могат да доведат до сериозни повреди на двигателя (напр. задиране на буталото, силно износване и т. н.)

Примерни съотношения на смесване

Информация за бензина

Информация за моторното масло


За да приготвите сместа, налейте в туба, предназначена за гориво, най-напред моторно масло и после бензин. Преди да налеете сместа в резервоара, я смесете добре като разклатите тубата (след това я отворете внимателно, тъй като налягането може да се е покачило).