Окомплектоване на глави за косене

FixCut 25-2

Главата за косене FixCut не притежава гнезда за навиване на кордата. За това тя може да бъде окомплектована само с парчета корда не по-дълги от 20 cм. Доокомплектоването с корда трябва да се извършва винаги при изгасен двигател.