Работа с лекота

Електрическите косачки от серия 4

Работа с лекота: eлектрическите косачки от серия 4

Електрическите косачки от серия 4 се отличават с много ниско тегло и работа без вредни емисии, което е добре както за околната среда, така и за Вашите съседи. Освен това електрическите им двигатели почти не се нуждаят от поддръжка и осигуряват впечатляваща мощност от 1500 вата.