Уведомление за поверителност

С настоящото Уведомление за поверителност бихме искали да Ви информираме за обработването на Вашите лични данни. По-долу ще намерите, наред с други неща, информация за това как и защо обработваме Вашите лични данни и какви права имате в тази връзка.

ОБХВАТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В настоящото Уведомление за поверителност Ви предоставяме информация за обработването на Вашите лични данни във връзка с посещението и използването на нашия уебсайт.

За да Ви помогнем бързо да намерите информацията, която е от значение за Вас, сме разделили Уведомлението за поверителност на отделни раздели:

В това Уведомление за поверителност Ви предоставяме информация в съответствие с изискванията на европейския Общ регламент за защита на данните ("ОРЗД", Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета). Взимаме предвид и изискванията на други национални законодателства за защита на данните, които могат да се прилагат към обработването на Вашите лични данни.

1 АДМИНИСТРАТОР И ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

1.1 Администратор

Администраторът съгласно законодателството за защита на лични данни определя целите и средствата за обработване на Вашите лични данни и гарантира спазването на изискванията на законодателството за защита на данните. Когато двама или повече администратори, т.нар. съвместни администратори, съвместно определят целите и средствата за обработване, тези администратори носят съвместна отговорност за обработването.

Администраторът, отговорен за обработването на Вашите лични данни чрез Бисквитки във връзка с този уебсайт, е:

    АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД
    Пощенски адрес: 1839 гр. София бул. Ботевградско шосе № 431
    Имейл адрес: info@stihl.bg
    Данъчен номер: BG131400506

 ("ние", "нас").

Ако желаете да получите допълнителна информация, моля, свържете се с нас по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени по-горе.

1.2 Длъжностно лице по защита на данните

Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните като изпратите писмо на адреса на администратора с надпис "на вниманието на Длъжностното лице по защита на данните" или като изпратите имейл на dpo@stihl.bg

2 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

2.1 Обработване на Вашите лични данни

Когато използваме термина "лични данни" в настоящото Уведомление за поверителност, имаме предвид всяка информация, свързана с Вас.

Примери за лични данни са Вашето име, имейл адрес и пощенски адрес. Вашите лични данни обаче включват всички данни, които са свързани с Вас или се отнасят до Вас. Данните, които не са свързани с Вас, наричаме "нелични данни" или "анонимни данни". Правилата за защита на данните и настоящото Уведомление за поверителност не се прилагат за тези данни.

Под обработване на Вашите лични данни разбираме например събирането, съхранението или изтриването на вашите данни.

2.2 Правно основание за обработване на Вашите лични данни

Обработваме Вашите лични данни само ако можем да обосновем обработването на правно основание или ако това е законосъобразно съгласно приложимото законодателство за защита на данните, т.е. обработването е правно допустимо. В контекста на ОРЗД по-голямата част от обработването на Вашите лични данни се основава на следните правни основания:

 • Обработването на Вашите лични данни е необходимо за изпълнението на договор с Вас или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД).
 • Вие сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни за една или повече конкретни цели (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).
 • Обработването на Вашите лични данни е необходимо за спазването на правно задължение, което се прилага спрямо нас (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД).
 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основните права и свободи, които изискват защита на личните данни (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

Допълнителна информация за това кои операции по обработване се основават конкретно на кое правно основание или съгласно кое законодателство за защита на данните обработването е допустимо, е посочена по-долу в настоящото Уведомление за поверителност.

2.3 Какви лични данни събираме от Вас

Ние обработваме лични данни, които ни предоставяте, които събираме (автоматично) или които получаваме от трети страни.

По принцип не сте задължени да ни предоставяте личните си данни. Въпреки това разкриването на някои лични данни може да е необходимо, за да можем да Ви предложим и предоставим уебсайта и всички негови функции.

Лични данни, които ни предоставяте

Ние обработваме информацията, която ни предоставяте. Например, може да се свържете с нас по телефон или по друг начин и така да ни предоставите определена информация. Ние събираме и обработваме тези данни, за да Ви дадем възможност да използвате нашия уебсайт. Ако не ни предоставите определена информация, това може да изключи или да наруши използването или пълната функционалност на нашия уебсайт.

Лични данни, които се събират (автоматично)

Определена информация се събира и обработва от нас (автоматично), когато използвате нашия уебсайт. Това включва данни като Вашия IP адрес, специфични данни за вход и данни, които се обработват, за да ни позволят да предоставим технически достъп до нашия уебсайт.

Лични данни, които получаваме от трети страни

Понякога не получаваме информация директно от Вас. Такъв може да е случаят, например, ако информацията за Вас ни е предоставена от трети страни. Например, работим с компании, които ни предоставят услуги и ни предоставят информация за Вас.

3 Посещение на нашия уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт, браузърът, използван на Вашето устройство, автоматично изпраща информация до сървъра на нашия уебсайт и временно я съхранява в регистрационен файл.

Ако искате да научите повече за бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, моля, кликнете тук.

Категории лични данни

При посещение на уебсайта се обработва следната информация:

 • Вашият IP адрес
 • Дата и час на достъпа
 • Името и URL адреса на извлечения файл
 • Уебстраницата/ приложението, от което е осъществен достъпът (препращащият URL адрес)
 • Браузърът, който използвате и ако е приложимо, операционната система на устройството, което използвате за достъп до нашия уебсайт, както и името на Вашия доставчик на достъп.

Цел

Вашите лични данни се обработват за следните цели:

 • За да осигурим безпроблемно установяване на връзка.
 • Да гарантираме, че нашият уебсайт е лесен за използване.
 • Анализ на сигурността и стабилността на системата.

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следните правни основания:

 • Обработването на Вашите лични данни е необходимо, за да Ви позволи да посетите уебсайта и да осигури работата, дългосрочната функционалност и сигурността на нашия уебсайт и системи.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Имаме легитимен интерес да гарантираме работата, дългосрочната функционалност и сигурността на нашия уебсайт и системи.

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

4 Използване на нашия уебсайт и услуги

4.1 Контакти и комуникация

Ако имате някакви въпроси, можете да се свържете с нас по всяко време чрез имейл, поща, телефон, форми за контакт или по друг начин. Ако се свържете с нас, обикновено ще Ви отговорим чрез избраното от Вас средство за комуникация.

Категории лични данни

Следната информация се обработва при комуникация с Вас:

 • Вашите данни за контакт, като например телефонен номер или имейл адрес.
 • Комуникация с Вас, включително записи на телефонни разговори с Вас, ако е приложимо.
 • Данни, свързани с Вашето искане или запитване, като например предмета на Вашето искане или нашата комуникация с Вас.
 • Данни, необходими за изясняването на проблема Ви.

Цел

Вашите лични данни се обработват за следните цели:

 • За да комуникираме с Вас, ако сте се свързали с нас с въпроси или искания.
 • За да комуникираме с Вас по въпроси, различни от искания и съобщения за нарушения, например за информационни цели или за спазване на законови или договорни задължения.
 • Ако записваме телефонни разговори с Вас, това се прави с цел осигуряване на качеството или с цел обучение.
 • За подобряване на нашата поддръжка.

Тези цели са наричани по-долу общо "поддръжка".

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следните правни основания:

 • Обработването на Вашите лични данни във връзка с нашата поддръжка е необходимо за изпълнението на договор с Вас или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.
 • Предоставяме Ви определени услуги за поддръжка извън съществуващ договор.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
  Имаме легитимен интерес да Ви помогнем в случай на въпроси относно нашите оферти и услуги и да гарантираме удовлетвореността на нашите (бивши и бъдещи) клиенти.
 • За някои операции по обработване на Вашите лични данни ще поискаме вашето съгласие, когато е необходимо, в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Това се отнася по-специално за записването на телефонни разговори.

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

4.2 Ръководства за продукти

Уебсайтът ни съдържа инструменти за ръководство във връзка с нашите продукти, като например Консултанта за избор на режеща верига.

Категории лични данни

Следната информация се обработва във връзка с инструментите за продуктово ръководство:

 • Вашият IP адрес
 • Данните, които предоставяте във връзка с нашия инструмент за продуктово ръководство.

Цел

Вашите лични данни се обработват за следните цели:

 • Да препоръчаме продукт или да дадем съвет как да използвате нашите продукти с оглед на вашите спецификации в инструмента за продуктово ръководство.

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следните правни основания:

 • Обработването на Вашите лични данни във връзка с нашите инструменти за продуктово ръководство, за да предприемем стъпки по Ваше искане преди сключването на договор, в случай че възнамерявате да закупите нашите продукти.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.
 • Обработването на личните Ви данни е необходимо, за да ви дадем препоръка във връзка с инструмента за продуктово ръководство.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
  Имаме легитимен интерес да Ви препоръчаме подходящ за Вас продукт или да Ви посъветваме как да използвате нашите продукти.
 • Използването на инструмента за продуктово ръководство изисква задаване на бисквитка. За тази цел ще получим Вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД в Центъра за предпочитания за поверителност. За повече информация относно нашите бисквитки вижте нашето Уведомление за бисквитките

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

4.3 Бюлетин

На нашия уебсайт Ви даваме възможност да се регистрирате за нашия бюлетин.

Моля, обърнете внимание, че използваме т.нар. процедура за двойно съгласие, за да се уверим, че искате да получавате нашите бюлетини. След като се абонирате за бюлетина, ще Ви изпратим линк за потвърждение на предоставения от Вас имейл адрес. Само когато потвърдите имейл адреса си и интереса си към получаването на нашия бюлетин, ще Ви включим в нашия списък за разпространение на имейли.

Персонализирани бюлетини

Моля, имайте предвид, че при изпращането на бюлетина ние извършваме измерване на ефективността и анализ на Вашето поведение. За този анализ изпратените имейли съдържат така наречените уеб маяци или пиксели за проследяване. Те се намират на нашите сървъри и ни показват кога и как получавате нашия бюлетин. За целите на анализа свързваме гореспоменатите данни и уеб маяци с Вашия имейл адрес.

Можете да деактивирате показването на изображения по подразбиране във Вашето приложение за електронна поща, за да ограничите обработването на данни чрез използването на бюлетина. В този случай няма да можете да видите бюлетина в пълен обем и е възможно да не можете да използвате всички функции. Ако сте настроили браузъра си така, че изображенията да се показват ръчно, се извършва гореспоменатото проследяване.

За повече информация относно това как обработваме личните Ви данни за маркетингови цели и за подобряване на потребителското Ви изживяване, вижте раздел 5 Маркетинг и потребителско изживяване. По-специално, обръщаме внимание на информацията за обработката на Вашите лични данни във връзка с Oracle Eloqua.

Категории лични данни

Във връзка с разпространението на бюлетина се обработва следната информация:

 • Информация като процент на отваряне, кога четете нашите бюлетини и върху какви връзки кликвате в бюлетина.
 • Информацията, която събираме за Вас, когато използвате услугите на STIHL (напр. при закупуване на нашите продукти, регистриране на устройство или използване на различни приложения).

Цел

Вашите лични данни се обработват за следните цели:

 • При обработването на личните Ви данни ние извеждаме Вашите интереси, за да можем да Ви предоставим версия на нашия бюлетин, която е съобразена с Вашите интереси и съдържа информация за продукти и услуги, които са от значение за Вас.

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следното правно основание:

 • Вашите лични данни се обработват въз основа на съгласието Ви, дадено при абонирането Ви за нашия бюлетин.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

5 Маркетинг и потребителско изживяване

5.1 Бисквитки и подобни технологии

На нашия уебсайт използваме технологии, които имат за цел да улеснят използването на уебсайта и да го направят по-удобен за потребителите, както и да предоставят различни функционалности. Такива технологии включват например бисквитки, пиксели и скриптове. Този раздел предоставя информация за Вашите лични данни в този контекст.

В нашето Уведомление за бисквитки обясняваме какви бисквитки и подобни технологии използваме на нашия уебсайт, за какви цели и как можете да управлявате тези бисквитки.

5.2 Предоставяне, разработване и подобряване на нашия уебсайт

(a) Уеб анализ на Google Analytics

Използваме инструмента за анализ Google Analytics на нашия уебсайт. Google Analytics се предоставя от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google LLC", наричано по-долу заедно с други компании на Google от Alphabet Inc. "Google").

Използваме Google Analytics с разширението "анонимизиране на IP". Това означава, че вашият IP адрес ще бъде съкратен, преди да бъде изпратен на Google в САЩ, така че Google няма да получи пълния Ви IP адрес от нас.

Категории лични данни

Следната информация се обработва във връзка с използването на Google Analytics:

 • Вашият IP адрес
 • Уникален потребителски идентификатор, зададен от браузъра
 • Поведението на потребителя при кликване върху уебсайта
 • Подстраниците, до които потребителят има достъп
 • Тип браузър, URL адрес, резолюция на екрана
 • Времеви печат

Цел

Използваме Google Analytics, за да анализираме Вашето използване на уебсайта, да получаваме отчети за дейностите на уебстраницата и да получаваме други услуги на Google, свързани с използването на нашия уебсайт и на интернет.

Това ще ни позволи непрекъснато да подобряваме нашия уебсайт, удобството му за потребителя и нашите предложения, както и да ги адаптираме към Вашите нужди и интереси.

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следните правни основания:

 • Вашите лични данни се обработват въз основа на съгласието Ви, дадено ни в Центъра за предпочитания за поверителност. Достъп до него можете да получите чрез Уведомлението за бисквитките.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
 • Използването на Google Analytics изисква задаването на бисквитка. За тази цел ще изискаме съгласието Ви съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД в Центъра за предпочитания за поверителност. За повече информация относно нашите "бисквитки" вижте нашето Уведомление за бисквитки.

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

Политика за поверителност

Политиката за поверителност за Google Analytics на Google Ltd. можете да намерите тук:
Декларация за поверителност – Поверителност и условия – Google

(b) Google reCAPTCHA

Използваме reCAPTCHA v2 на нашия уебсайт. reCAPTCHA v2 се предоставя от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google Ltd", наричано заедно с други компании на Google от Alphabet Inc. "Google").

Категории лични данни

Следната информация се обработва във връзка с използването на Google reCAPTCHA:

 • Вашият IP адрес
 • Използвани плъгини на браузъра
 • Бисквитките, зададени от Google през последните 6 месеца
 • Брой кликвания и докосвания, които сте направили на този екран
 • CSS информация за посетената страница
 • Обекти на JavaScript
 • Дата
 • Език на браузъра

Цел

Използваме reCAPTCHA v2, за да предотвратим злоупотреби с автоматични вписвания в уеб формуляри, като по този начин защитаваме техническите системи на хоста.

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следните правни основания:

 • Обработването на Вашите лични данни е необходимо, за да се гарантира функционалността на нашия уебсайт и да се защити нашият уебсайт.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
  Имаме легитимен интерес да осигурим функционалността на нашия уебсайт и да го защитим.
 • Използването на reCAPTCHA v2 изисква задаване на бисквитка. За тази цел ще изискаме Вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД в банера за бисквитките. За повече информация относно нашите бисквитки вижте нашето Уведомление за бисквитките.

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

Прехвърляне на Вашите данни в държави извън ЕИП

Във връзка с използването на reCAPTCHA v2 лични данни се прехвърлят в държави извън ЕИП. За повече информация вижте раздел 7 на настоящото Уведомление за поверителност.

Политика за поверителност

Политиката за поверителност за reCAPTCHA на Google Ltd. можете да намерите тук:
Декларация за поверителност – Поверителност и условия – Google

(c) YouTube

На нашия уебсайт вграждаме видео съдържание чрез YouTube. YouTube се предоставя от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google Ltd", наричано заедно с други компании на Google от Alphabet Inc. "Google").

Категории лични данни

Следната информация се обработва във връзка с използването на YouTube:

 • Вашият IP адрес
 • Информация за вашето устройство
 • Браузър
 • Операционна система
 • Информация за видеосъдържанието, което сте гледали

Цел

Свързваме видеосъдържание чрез YouTube, за да Ви информираме за нашите продукти и оферти.

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следните правни основания:

 • Видеосъдържанието се показва с миниатюрно изображение. Данните Ви се обработват от Google само когато сте дали съгласието си за обработване на данните Ви ("решение с два клика").
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
 • Използването на YouTube изисква задаване на бисквитка. За тази цел ще получим вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД в банера за бисквитките. За повече информация относно нашите бисквитки вижте нашето Уведомление за бисквитките.

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

Прехвърляне на Вашите данни в държави извън ЕИП

 • Във връзка с използването на YouTube личните данни се прехвърлят в държави извън ЕИП. За повече информация вижте раздел 7 на настоящото Уведомление за поверителност.

Политика за поверителност

Политиката за поверителност на Google за обработването на лични данни във връзка с YouTube можете да намерите тук:
Декларация за поверителност – Поверителност и условия – Google

(d) Карти на Google (Google Maps)

На нашия уебсайт вграждаме карти от Google Maps. Google Maps се предоставя от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google Ltd", наричано заедно с други компании на Google от Alphabet Inc. "Google").

Категории лични данни

Следната информация се обработва във връзка с използването на Google Maps:

 • Вашият IP адрес
 • Информация за вашето устройство
 • Браузър
 • Операционна система
 • Вашето местоположение

Цел

Вграждаме карти чрез Google Maps, за да показваме географска информация.

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следните правни основания:

 • Видеосъдържанието се показва с миниатюрно изображение. Данните Ви се обработват от Google само когато сте дали съгласието си за обработването на данните Ви ("решение с два клика").
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
 • Използването на Google Maps изисква задаването на бисквитка. За тази цел ще получим Вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД в Центъра за предпочитания за поверителност. За повече информация относно нашите бисквитки вижте нашето Уведомление за бисквитките.

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

Прехвърляне на Вашите данни в държави извън ЕИП

Във връзка с използването на Google Maps лични данни се прехвърлят в държави извън ЕИП. За повече информация вижте раздел 7 на настоящото Уведомление за поверителност.

Политика за поверителност

Политиката за поверителност на Google за обработване на лични данни във връзка с Google Maps можете да намерите тук:
Декларация за поверителност – Поверителност и условия – Google

5.3 Реклама (проследяване)

(a) Oracle Eloqua

Използваме Oracle Eloqua. Oracle Eloqua се предоставя от Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Мюнхен ("Oracle").

Категории лични данни

Следната информация се обработва във връзка с използването на Oracle Eloqua:

 • Информация за това дали отваряте нашите имейли.
 • Информация за връзките, върху които кликвате.

Цел

Използваме Oracle Eloqua, за да персонализираме нашите имейли и да определяме дали нашите имейли, особено бюлетините, се отварят и върху кои връзки в нашите имейли кликвате. Използваме тази информация, за да подобряваме нашите имейли и предоставяните от нас оферти и услуги. Целта е да адаптираме нашия уебсайт и услуги и оферти, особено нашите имейли, към Вашите нужди и интереси.

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следните правни основания:

 • Вашите лични данни се обработват въз основа на съгласието Ви, дадено ни в банера за бисквитки.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
 • Използването на Oracle Eloqua изисква задаване на бисквитка. За тази цел ще получим вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД в банера за бисквитките. За повече информация относно нашите бисквитки вижте нашето Уведомление за бисквитките.

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

Прехвърляне на вашите данни в държави извън ЕИП

Във връзка с използването на Oracle Eloqua личните данни могат да бъдат прехвърляни в държави извън ЕИП. За повече информация вижте раздел 7 на настоящото Уведомление за поверителност.

Политика за поверителност

Политиката за поверителност на Oracle за обработване на лични данни във връзка с Oracle Eloqua можете да намерите тук:
Поверителност на Oracle | Oracle България

(b) Реклами в Google (Google Ads и Display & Video 360)

На нашия уебсайт вграждаме реклами на Google (Google Ads и Display & video 360, наричано за по-кратко DV360). Рекламите на Google се предоставят от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google").

Категории лични данни

Следната информация се обработва във връзка с използването на Google Ads:

 • Вашият IP адрес
 • Информация за вашето устройство
 • Браузър
 • Операционна система
 • Потребителско поведение

Цел

Използваме Google Ads и DV360 за провеждане на рекламни кампании за търсене, ако сте посещавали нашия уебсайт преди, провеждаме и рекламни кампании на база събраната за Вас информация в платформата на Google DV360 - такава може да бъде: вашето поведение, посещавани сайтове, търсени услуги или продукти. Услугите ни позволяват да комбинираме рекламите си с определени ключови думи или ако сте посещавали нашия уебсайт в миналото, да рекламираме услуги, които например сте разглеждали на нашия уебсайт. Може да показваме реклами, базирани на Вашите интереси, и на други уебсайтове в рамките на мрежата за търсене и показване на Google и DV360 (като "реклама в Google" като част от търсене в Google или на други партньорски уебсайтове на Google).

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следните правни основания:

 • Вашите лични данни се обработват въз основа на съгласието Ви, дадено ни в Центъра за предпочитания за поверителност.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
 • Използването на Google Ads изисква задаването на бисквитка. За тази цел ще получим вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД в Центъра за предпочитания за поверителност. За повече информация относно нашите бисквитки вижте нашето Уведомление за бисквитките.

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

Прехвърляне на вашите данни в държави извън ЕИП

Във връзка с използването на Google Ads и DV360 личните данни се прехвърлят в държави извън ЕИП. За повече информация вижте раздел 7 на настоящото Уведомление за поверителност.

Политика за поверителност

Политиката за поверителност на Google за обработване на лични данни във връзка с рекламите на Google и DV360 можете да намерите тук:
Декларация за поверителност – Поверителност и условия – Google

(c) Реклама в Microsoft

На нашия уебсайт използваме Microsoft Advertising. Microsoft Advertising се предоставя от Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ ("Microsoft").

Категории лични данни

Следната информация се обработва във връзка с използването на Microsoft Advertising:

 • Вашият IP адрес
 • Информация за Вашето устройство
 • Браузър
 • Операционна система

Цел

Използваме Microsoft Advertising, за провеждане на рекламни кампании за търсене, ако сте посещавали нашия уебсайт преди. Услугите ни позволяват да комбинираме нашите реклами с определени ключови думи или ако сте посещавали нашия уебсайт в миналото, да рекламираме услуги, които например сте разглеждали на нашия уебсайт. Това ни позволява да показваме реклами, базирани на Вашите интереси, на други уебсайтове в рамките на мрежата за търсене на Microsoft.

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следните правни основания:

 • Вашите лични данни се обработват въз основа на съгласието Ви, дадено ни в Центъра за предпочитания за поверителност.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
 • Използването на Google Ads изисква задаването на бисквитка. За тази цел ще получим вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД в Центъра за предпочитания за поверителност. За повече информация относно нашите бисквитки вижте нашето Уведомление за бисквитките.

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

Прехвърляне на Вашите данни в държави извън ЕИП

Във връзка с използването на Microsoft Advertising лични данни се прехвърлят в държави извън ЕИП. За повече информация вижте раздел 7 на настоящото Уведомление за поверителност.

Политика за поверителност

Политиката за поверителност на Microsoft за обработване на лични данни във връзка с Microsoft Advertising може да бъде намерена тук:
Поверителност – поверителност на Microsoft

5.4 Социални медии

На нашия уебсайт използваме пиксели от социални мрежи. Пикселите се активират и Вашите данни се обработват от социалните мрежи само след като сте дали съгласието си за обработване на лични данни от социалните мрежи в Центъра за предпочитания за поверителност.

Ако сте регистрирани като потребител в социална мрежа, чиито пиксели използваме, посещението Ви на нашия уебсайт може да бъде свързано с потребителския ви профил в тази социална мрежа. Посочваме, че тогава социалните мрежи могат да свържат данните, събрани за Вас чрез пикселите, използвани на нашия уебсайт, с други Ваши лични данни, дори ако не сте потребител на социалната мрежа.

Моля обърнете внимание, че доставчиците на социални мрежи могат също да обработват личните данни, обработвани чрез пиксела, за свои собствени цели. Освен това е възможно да носим съвместна отговорност с доставчиците на социални мрежи за определени дейности по обработване.

В случай на съвместно администриране на лични данни ще сключим споразумение с доставчика на социални мрежи относно обработването на лични данни под съвместно управление.

Моля, запознайте се с политиките за поверителност на социалните мрежи, които ще посочим по-долу.

Категории лични данни

Следната информация се обработва във връзка с използването на пиксели:

 • Вашият IP адрес
 • Информация за вашето устройство
 • Браузър
 • Операционна система

Цел

Използваме пиксели от социални мрежи, за да Ви показваме информация и реклама на нашите продукти, оферти и услуги в съответната социална мрежа. Освен че се показват в съответната социална мрежа, информацията и рекламата на нашите продукти, оферти и услуги може да Ви се показват и на други уебсайтове, които също предлагат съответния пиксел.

С помощта на пиксели получаваме информация за нашите рекламни дейности, особено в социалните мрежи.

Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се основава на следното правно основание:

 • Вашите лични данни се обработват въз основа на съгласието Ви, дадено ни в Центъра за предпочитания за поверителност.
  Обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Период на съхранение

По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тези цели. За повече информация относно периода на съхранение вижте раздел 6 на настоящото Уведомление за поверителност.

Прехвърляне на Вашите данни в държави извън ЕИП

Във връзка с използването на пиксели личните данни могат да бъдат прехвърляни в държави извън ЕИП. За повече информация вижте раздел 7 на настоящото Уведомление за поверителност.

Използвани пиксели и политики за поверителност за използваните пиксели

По-долу изброяваме използваните от нас пиксели на социални мрежи заедно с информация за доставчика на социалната мрежа и Политиката за поверителност за съответната социална мрежа и пиксел.

Мета (Facebook) пиксел

Пикселът Meta (преди това пикселът на Facebook) се предоставя от Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Meta").

Политиката за поверителност на Meta за обработване на лични данни във връзка с пикселите на Meta можете да намерите тук:
https://bg-bg.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

6 ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

Ще съхраняваме Вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставяме нашите предложения, по-специално нашия уебсайт, или докато имаме легитимен интерес да продължим да съхраняваме Вашите данни. Периодът на съхранение на Вашите лични данни зависи по-специално от категорията обработвани лични данни и целта на обработване. Съхранението на Вашите данни се разглежда и въз основа на Вашето съгласие за съхранението им.

Също така ние вземаме предвид законоустановените срокове за съхранение, които може да изискват от нас да съхраняваме Вашите данни за определен период от време. Следователно Вашите данни ще бъдат съхранявани, ако това е предвидено от европейския или националния законодател в разпоредби на Европейския съюз, закони или други разпоредби, на които сме подчинени. Съответните изисквания се срещат по-специално и в търговското и данъчното законодателство или произтичат от законовите давностни срокове.

В случай на правен спор ще съхраняваме личните данни, които са ни необходими за нашата правна защита, до окончателното приключване на производството.

За допълнителна информация относно периода на съхранение, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, които можете да намерите в Раздел 1 от настоящото Уведомление за поверителност.

7 ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 Получатели в рамките на групата STIHL

В определени случаи споделяме Вашите лични данни с други дружества от групата STIHL. Тези дружества на STIHL редовно извършват обработване на лични данни от наше име. Обработването на Вашите лични данни може да се извършва и под едноличния контрол на дружеството STIHL, което получава Вашите данни, или под съвместния контрол на това дружество с нас.

Ако споделяме Вашите лични данни с други администратори, това по принцип се прави само ако е необходимо за изпълнението на договор с Вас, ако ние или третата страна имаме легитимен интерес за това или ако Вие сте се съгласили с това.

Обработването на Вашите лични данни от друго дружество на STIHL от наше име се извършва въз основа на договор за обработване на данни от името на администратор по смисъла на ОРЗД.

В случай на съвместено администриране на данни ще сключим споразумение за обработване под съвместен контрол. В това споразумение се определят, наред с друго, задълженията на съвместните администратори във връзка със спазването на изискванията на ОРЗД. При поискване с удоволствие ще Ви предоставим основните елементи на това споразумение. За тази цел, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, които можете да намерите в Раздел 1 на настоящото Уведомление за поверителност.

7.2 Получатели извън групата STIHL (трети страни)

Освен на получатели в групата STIHL, ние споделяме Вашите лични данни и с трети страни, като се съобразяваме с изискванията за защита на данните и с оглед на отделните операции по обработване. Тези трети страни включват доставчици на услуги, които обработват Вашите лични данни от наше име, и доставчици на услуги, които ни предоставят услуги, свързани с обработване на Вашите лични данни. Обработването на Вашите лични данни може да се извършва и под изключителния контрол на третите страни, които получават Вашите данни, или под съвместния контрол на тези трети страни с нас.

Споделянето на Вашите лични данни с други администратори по принцип се прави само ако е необходимо за изпълнението на договор с Вас, ако ние или третата страна имаме легитимен интерес за това или ако сте дали съгласието си за това.

Използваме следните категории доставчици на услуги във връзка с обработването на Вашите лични данни:

 • доставчици на ИТ услуги (доставчици на хостинг на данни)
 • Поддръжка (поддръжка на клиенти)
 • Адвокати, счетоводители и данъчни консултанти
 • Доставчици на маркетингови приложения или приложения за подобряване на потребителското изживяване

Също така ще предоставяме данните Ви на компетентните власти и съдилища, когато сме задължени да направим това съгласно ОРЗД или законодателството на държавите членки на ЕС.

Обработването на Вашите лични данни от трети страни от наше име се извършва въз основа на договор за обработване на данни от името на администратор по смисъла на ОРЗД.

В случай на съвместно администриране на Вашите лични данни ще сключим споразумение за обработване при съвместен контрол. С удоволствие ще Ви предоставим основните елементи на това споразумение при поискване. За тази цел, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, които можете да намерите в Раздел 1 на настоящото Уведомление за поверителност.

8 ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

Независимо от това къде се обработват Вашите лични данни, нашият най-висок приоритет е винаги да осигурим нивото на защита, гарантирано от ОРЗД.

Ако предаваме лични данни на получатели извън Европейското икономическо пространство, ние спазваме изискванията на глава V от ОРЗД. Ако работим с трети страни или използваме доставчици на услуги, които могат да предават Ваши лични данни на държави извън Европейското икономическо пространство, ние задължаваме тези трети страни или доставчици на услуги да спазват изискванията на Глава V от ОРЗД.

Посочваме, че не всички държави извън Европейското икономическо пространство имат ниво на защита на данните, което се признава за адекватно от Европейската комисия (т.нар. "решение за адекватност"). Списък на държавите, за които е прието решение за адекватно ниво на защита на данните , може да бъде намерен на следния линк: : Решения за адекватност (europa.eu).

Когато не е прието решение за адекватност, ние сключваме стандартните договорни клаузи, приети от Комисията на ЕС ((ЕС) 2021/914 от 4 април 2021 г. - C (2021) 3972, ОВ ЕС № L 199/31 от 7 юни 2021 г.), с получателите на Вашите лични данни. За предаването на данни на други администратори използваме модул първи от тези стандартни договорни клаузи, а за предаването на данни на нашите обработващи лични данни - модул втори. Ако е необходимо, предприемаме и допълнителни мерки за защита на Вашите лични данни в допълнение към сключването на стандартните договорни клаузи.

Можете да поискате по всяко време от нас информация за получателите в държави извън Европейското икономическо пространство и информация за мерките, които сме предприели, за да осигурим нивото на защита на ОРЗД, като използвате данните за контакт, посочени в раздел 1 на настоящото Уведомление за поверителност.

9 ВАШИТЕ ПРАВА И УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ако желаете да упражните правата си, посочени по-долу, можете да се свържете с нас неофициално по всяко време, като използвате средствата за комуникация, посочени в настоящото Уведомление за поверителност. Можете да се свържете с нас и с нашето длъжностно лице по защита на данните по електронна поща и чрез другите средства за комуникация, като използвате данните за контакт, посочени в раздел 1 на настоящото Уведомление за поверителност.

9.1 Право на достъп

Имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Ако обработваме лични данни, свързани с Вас, имате право на достъп до личните данни и определена информация, предвидена в закона. За повече информация относно правото ви на достъп вижте член 15 от ОРЗД.

9.2 Право на коригиране

Имате право да поискате без ненужно забавяне коригирането на неточни лични данни, отнасящи се до Вас. Като се вземат предвид целите на обработване, имате право да поискате попълване на непълни лични данни. За повече информация относно правото Ви на коригиране вижте член 16 от ОРЗД.

Винаги се стремим да гарантираме точността на Вашите лични данни. Ето защо молим да ни уведомявате за всякакви промени във Вашите данни (например промяна на адреса) без ненужно забавяне, за да можем да гарантираме, че личните Ви данни са актуални.

9.3 Право на изтриване

Ако правните изисквания са изпълнени, можете да поискате изтриване на личните си данни без ненужно забавяне. По-специално, може да изискате изтриване, когато:

 • Вашите лични данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
 • Oбработването на личните Ви данни се основава на Вашето съгласие, Вие оттеглите това съгласие и ние не можем да обосновем обработването на друго правно основание;
 • Вие сте възразили срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, и не съществуват други преимуществени основания за обработването на личните Ви данни;
 • ако Вашите лични данни са били предадени на трети страни и ние сме задължени да изтрием Вашите лични данни, ние ще информираме тези трети страни за задължението за изтриване, когато това се изисква по закон.

Моля имайте предвид, че правото Ви на изтриване подлежи на ограничения. Например, нямаме право да изтриваме лични данни, които сме задължени да съхраняваме по закон. Данните, които са ни необходими за установяване, упражняване или защита на правни искове също не попадат в обхвата на правото на изтриване. За повече информация относно правото Ви на изтриване вижте член 17 от ОРЗД.

9.4 Право на ограничаване на обработването

Ако са изпълнени правните изисквания, можете да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни. По-специално, можете да поискате ограничаване на обработването, когато:

 • оспорвате точността на личните си данни. Обработването на Вашите данни ще бъде ограничено за период, който ще ни позволи да проверим точността на личните Ви данни;
 • обработването на личните Ви данни е незаконно и Вие поискате ограничаване на използването на личните Ви данни вместо тяхното изтриване;
 • вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите на обработването, но те са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни искове;
 • Вие сте възразили срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, в очакване на проверка дали нашите легитимни интереси за обработването имат предимство пред Вашите основания.

За повече информация относно правото Ви на ограничаване на обработването вижте член 18 от ОРЗД.

9.5 Право на преносимост на данните

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили и които обработваме за изпълнението на договора, въз основа на Вашето съгласие или с автоматични средства, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Също така имате право, ако са изпълнени горепосочените условия, да поискате от нас да предадем тези данни директно на трета страна, когато това е технически осъществимо. За повече информация относно правото Ви на преносимост на данните вижте член 20 от ОРЗД.

9.6 Оттегляне на съгласието

Ако сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни, можете да го оттеглите по всяко време с бъдещо действие. Това не засяга законосъобразността на обработването на Вашите данни до момента на оттеглянето на съгласието.

9.7 Право на подаване на жалби до надзорните органи за защита на данните

Ако смятате, че обработката на личните Ви данни нарушава приложимото законодателство за защита на данните, можете да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните, по-специално до надзорния орган за защита на данните по мястото на обичайното Ви пребиваване, местоработата или мястото на предполагаемото нарушение.

9.8 Право на възражение срещу обработването

Право на възражение срещу  обработването на личните Ви данни в случай на  обработването въз основа на нашите легитимни интереси

Когато обработваме данни въз основа на легитимен интерес, можете по всяко време да възразите срещу обработването на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. В такъв случай няма да обработваме повече Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за  обработване, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработването е за установяване, упражняване или защита на правни искове. Предполагаме, че когато обработването се извършва въз основа на легитимен интерес, обикновено ще можем да докажем такива убедителни легитимни основания, но ще разглеждаме и оценяваме всяко възражение поотделно.

За повече информация относно правото Ви на възражение вижте член 21 от ОРЗД.

10 ПРОМЕНИ В ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В това Уведомление за поверителност ние винаги Ви предоставяме актуална, пълна и по принцип окончателна информация за обработването на Вашите лични данни във връзка с нашия уебсайт. Това налага редовно да актуализираме настоящото Уведомление за поверителност. Ето защо Ви съветваме редовно да се запознавате с това Уведомление за поверителност.