CO2 според EURO V

Тук ще научите дали Вашият продукт STIHL изпълнява новите гранични стойности за емисии според EURO V.

Проверка на стойността на CO2 на уред STIHL при разработката

Влезлият в сила от септември 2016 г. Регламент на ЕС 2016/1628 EURO V определя нови гранични стойности за емисии за двигатели с вътрешно горене (бензинови и дизелови двигатели) в мобилни машини и уреди. Тези нови гранични стойности за емисиите влизат в сила за всички продукти STIHL от 1 януари 2019 г.

Дали Вашият продукт STIHL изпълнява новите гранични стойности за емисиите според EURO V, можете да видите по съкращението "2016/1628" в номера на типовото одобрение на Вашия продукт.

Освен това ще откриете измерена стойност на CO2 според EURO V в наличните специфични технически данни за Вашия продукт. Тези данни ще намерите на съответните продуктови страници в нашия онлайн продуктов каталог.

Измерената стойност на CO2 е резултат от изпробването на един представителен за типа, респ. за семейството двигатели (основен) двигател, в установен изпитателен цикъл при лабораторни условия и не представлява изрична или имплицитна гаранция за мощността на определен двигател.

Още услуги от STIHL