Класове прах: Правилно разпознаване на видовете прах за по-добра защита на работното място

Тук ще научите колко опасен е прахът и как да се предпазите от него.

Прахосмукачка за сухо и мокро почистване STIHL SE 133 ME се намира в сервиз

Разпознаване на класовете прах за по-здравословна работна среда

Независимо дали при работа в мебелна работилница, при изграждане на отоплителна инсталация или саниране: Там, където се работи, не липсват замърсявания и прах. Възникващият прах се различава според работната среда по особеностите и вредата му за човека и околната среда. За да бъдат идентифицирани различните прахове и да им се противодейства ефективно, те се разделят в класове. Класовете прах дават информация за вредността на съответния прах и така позволяват добра ориентация по отношение на въпроса коя прахосмукачка за кои класове прах е подходяща. 

Трите класа прах

Общо има три различни класа прах – клас прах L, клас прах M и клас прах H. Ето по какво се различават:

Мъж почиства пода на гараж с прахосмукачка за сухо и мокро почистване STIHL SE 62 E

Клас прах L: слабо опасни прахове

Класът прах L включва домашен прах и прахове като пясък, гипс, варовик. Тези прахове се образуват например при почистването на сгради.

Мъж използва прахосмукачка за сухо и мокро почистване STIHL SE 133 ME в сервиз при работа с дървени дъски

Клас прах M: средно опасни прахове

Клас прах M е средният от класовете прах по отношение на застрашаване здравето на човек– той обхваща дървесни и метални прахове и лакови частици. Тези прахове се натрупват например в мебелни работилници, бояджийници или шлосерски цехове.

Мъж използва прахосмукачка за сухо и мокро почистване STIHL SE 133 ME при работа с ъглошлайф STIHL TSA 230

Клас прах H: силно опасни прахове

Класът прах H се нарежда най-високо в рисковия спектър на класовете – праховете от този клас са силно опасни за здравето и канцерогенни, като например азбест, плесенни спори, оловен прах и минерални влакна. Но също така брашненият прах и различните видове минерални влакна са разпределени в праховия клас H. Тези прахове се образуват например в пекарни, при изграждането на отоплителни инсталации или при саниране срещу азбест. Впрочем също и при изсмукването на гнезда и гъсеници на дъбовата процесионка.

Кои класове прах на кои работни места се срещат?

Ако не сте сигурни какъв прах се среща на работното Ви място, можете от следващата таблица да добиете първоначална обща представа, за да прецените по-добре съответните класове прах. Понякога е налице между другото и комбинация от различни класове прах: Така  при ремонтиране на покриви работникът може да се сблъска в един работен ден както с домашен прах (клас прах L), така и с дървесен (клас прах M) и азбестов прах (клас прах H).

Избрани браншове Възможни класове прах
Мебелни и дърводелски работилници, фирми за монтаж на дограма M, H
Изработка на макети L, M, H
Шлосерски цехове M, H
Бетонно строителство и зидария H
Изграждане и ремонт на покриви L, M, H
Електромонтажни дейности L, M, H
Бояджийски дейности L, M, H
Саниране срещу азбест H
Сухо строителство H
Производство на съдове H
Автомобилна механика/мехатроника, производство на каросерии M, H
Почистване на комини L, M, H
Изграждане на отоплителни инсталации M, H
Изграждане на пещи H
Сервизна техника за офис оборудване M, H
Почистване на сгради (поддръжка) L
Почистване на сгради (след завършено строителство) H
Промишлено почистване L, M, H
Пекарни L, M
Каменарство/камeноделство H

Според това на кой от класовете прах сте изложени често, Вашето здраве може да бъде влошено. За да се сведе този риск до минимум, както и за опазване на околната среда, непременно трябва да бъде избрана професионална прахосмукачка със съответния филтър за прах.

Правилната прахосмукачка за Вашето работното място: Разлики между индустриална прахосмукачка и обезпрашител.

 В зависимост от съответния клас прах са необходими различни прахосмукачки. При прахосмукачките за сухо и мокро почистване има два типа: Индустриални прахосмукачки и обезпрашители.

Индустриални прахосмукачки

 За класа прах L предлагаме с моделите STIHL SE 62, SE 62E и SE 122E   сертифицирани индустриални прахосмукачки, които са изключително подходящи за използване при най-безопасния от класовете прах.

Обезпрашител

Обезпрашителите отстраняват голяма част от праха и замърсяването от клас М и клас L още директно при възникването им, тъй като те могат да бъдат свързвани директно към работния уред, например към ъглошлайф. Обезпрашителите са оборудвани с предупредително устройство, което издава оптично или акустично предупреждение, когато е налице повишено ниво на прахово натоварване за потребителя. За класа прах M STIHL предлага например сертифицираната прахосмукачка за сухо и мокро почистване STIHL SE 133 ME.  Тя е подходяща за употреба при силно запрашаване и разполага с автоматично почистване на филтъра, което осигурява постоянно висока смукателна сила. С това тя е перфектната прахосмукачка за работилницата за праховия клас M.

Обобщение: Класове прах

  • Прахът се разделя според опасността за здравето на три класа.
  • В много професии работещите се сблъскват с различни класове прах.
  • Най-добрата защита от застрашаващи здравето прахове са добра индустриална прахосмукачка или обезпрашител.
  • STIHL предлага прахосмукачки за сухо и мокро почистване за различни класове прах.